Utdeling av Suldal kommune sin kulturpris 2020

Suldal IL mottek Kulturprisen 2020. F.v. Helen Moen Gjuvsland – leiar i Suldal IL, Magne Steine – leiar i levekårsutvalet, Gerd Helen Bø – ordførar.

I forkant av årsmøte denne veka, kunne endeleg Suldal kommune ved ordførar Gerd Helen Bøog leiar for levekårsutvalet, Magne Steine, formelt overrekka kulturprisen 2020 til Suldal IL.

Her er grunngivinga for prisen:

Fakta

Kulturprisen i Suldal skal gå til personar eller organisasjonar med tilknyting til Suldal som gjer, eller har gjort, eit framifrå og trufast arbeid i lokalt eller nasjonalt kulturliv.

Dei innkomne forslaga viser variasjonen i kulturlivet i kommunen vår.

Suldal kommune har delt ut Kulturpris sidan 1984. I 2019 delte kommunen ut den første Eldsjelprisen, som skal alternere med Kulturprisen annakvart år.

Vedtak

LEV 054/20 25.11.2020

Kulturprisen for 2020 blir tildelt Suldal idrettslag.

Grunngjeving

Suldal idrettslag er det største idrettslaget i kommunen, og truleg den største frivillige organisasjonen generelt. Det er ei innhaldsrik og brei liste av ulike aktivitetar, tiltak, prosjekt og samfunnsengasjement som blir presentert om idrettslaget. Laget femner om både topp og breidde, men har stort fokus på at alle skal kunna vera med.

Suldal kommune meiner at Suldal idrettslag tydeleg lever opp til føremålet; .. personar eller organisasjonar med tilknyting til Suldal som gjer, eller har gjort, eit framifrå og trufast arbeid i lokalt eller nasjonalt kulturliv, og dermed er ein flott vinnar av Kulturprisen for 2020!

Skifte av utstyrsleverandør til UMBRO

Suldal IL fotball og trim har skifta utstyrsleverandør til UMBRO og kan dermed lansera ein ny kleskolleksjon.

Dette skjer fordi den forrige leverandøren endra kolleksjon til noko som ikkje passa med Suldal IL sine fargar lenger. Me har tidlegare nytta UMBRO til drakter og treningsklede og vore godt nøgde med dei.

Den gule overdelen blir nå svart, med gule detaljer. Dette passar betre til fotball slik at ein skil seg meir ut frå spelarane når ein står på sidelinja. Utgansgpunktet nå er treningsgenser med halv glidelås og treningsbukse med smale bein. Det er høve til å bestilla normale bein for dei som helst ønskjer det.

Den nye kolleksjonen finn de her: Kleskolleksjon 2021 UMBRO Bestilling på Messenger eller SMS til Jon Bråtveit innan fredag 16. april.

Det er absolutt ikkje forventa at ein nå må kjøpa nye treningsklede, bruk dei de har frå før til dei er utslitte eller for små, men når de treng ny blir det altså UMBRO.

Det kjem til å bli ein overgang der me både har UMBRO og Adidas-utstyr. Me kjem framleis til å spela i Adidas sine splitter nye speledrakter i Suldalsserien og herre- og damelag.

Suldalsgutane- og jentene treng nye speledrakter og det blir UMBRO.

Nye treningstider fotball

Påske er over og det nærmar seg forhåpentlegvis seriestart både i Suldalsserien og kretsseriane. 

For å få kampar og treningar til å gå i hop, må me endra litt på treningstidene. Dei faste treningstidene finn ein i menyen «Faste treningstider Suldal IL – Vinjar gymsal og Prestavikjo Stadion».

Kamptidspunkt varierer frå veke til veke. Full oversikt på kampar får ein på kalenderen Kampkalender alle lag. For å sjekka om det er kamp i di treningstid, kan ein sjå kalenderen Kalender for prestavikjo. Kalenderane ligg som lenkjer i menyen.

Trenarane må passa på at det er ledig i forkant av treningane.

Telenorkarusellen- trim og aspirant

I svevet!

Over 50 ivrige deltakarar har vore med i trim- og aspirantklassen i lysløypekarusellen i år. Dei har vist at skileik framleis er ein utandørsidrett og trassa både vind, snø og regn. Nytt av året var at dei utan tidtaking fekk sine eigne kveldar då me av smittevermessige orsakar ikkje kunne samle for mange på ein stad. Allikevel blei løypa og spesielt skileiken, flittig brukt og nye meistringar stod i kø anten det var framover, bakover eller kanskje ei ny kuleløype.

Alle som har delteke minst ein gong får premie og dei som ikkje var med siste gongen skal me få levert ut premiar til. I skrivande stund har me fått litt påfyll av snø og forholda er supre for endå meir skitur og skileik nå på tampen av sesongen. Ta turen!

Telenorkarusell 2021 trim- og aspirantklasse

read more…

Skikarusell 10. og 11. mars + 17. mars

Då er det snart klar for andre skikarusell og dei som går på tid har sin konkurranse i klassisk stil, onsdag 10. mars. Aspirantar og trimmarar har sin kveld torsdag 11. mars. 

Som før startar skirennet på onsdag kl. 18 og det er utdeling av startnummer frå kl. 17. Me gjer merksam på at det på grunn av smittevernreglar kun er mogleg å delta for løparar som er 20 år eller yngre samt seniorar busette i Suldal kommune. Løypelengder: 1.-2. klasse – 1 km, 3.-4. klasse-1,5km, 5.-6. klasse – 2 km, 7.-8. klasse – 3 km, 9.-10. klasse + jenter jr. – 5 km og gutar jr. 10 km. Tredje og siste renn i karusellen blir arrangert onsdag 17. mars som ein del av Ryfylkemeisterskapet. Den kvelden blir det òg premiering. Meir info om siste rennet kjem seinare.

Trim- og aspirantkvelden er open mellom kl. 16.30 og 18.30 og startnummer må hentast innan kl. 18. Premiering.

Felles alle arrangementa er at alle må registrerast når ein parkerar og det er diverre ikkje mogleg å nytte seg av Gullinghuset i år. Det er òg sett begrensing på høgst èin føresett per deltakar. Kle deg etter vêret og velkommen i lysløypa!

Besøk sidan februar 2009

Ulike kategoriar

Utstyrsleverandør

Hovudsponsorar

Suldal IL på Facebook

Reiserekning

Her kan du laste ned reiserekning. Oppdatert 2020.

Grasrotandelen

Kor mykje har me fått i Grasrotandelen? klikke her!

For å registrere deg, send SMS. Skriv:
GRASROTANDELEN 983958605 til 2020 (tenesta er gratis), eller ta kontakt med tippekomisjonæren din.