Tid for betaling av medlemskontingenten

Fakturering av medlemskontingent via KlubbAdmin er nytt av året. Me har brukt Norges idrettsforbund sitt system via KlubbAdmin, slik at faktureringa følgjer medlemsregisteret vårt.

10. november vart det sendt ut faktura for betaling av medlemskontingenten. Me registrerer at ein del medlemmer ikkje har betalt, og håpar sjølvsagt at de ønskjer å vera med videre som medlem.

Nytt av året er at me har brukt Norges idrettsforbund sitt system via KlubbAdmin, slik at faktureringa følgjer medlemsregisteret vårt. Dette har gitt nokre utfordringar, men me håpar og trur at alle skal få det til å fungera.

Oppmodar alle som vil vera medlem om å betala kontingenten, og ved spørsmål ta kontakt med kasserar Elisabeth Steine på kasserar@suldal-il.no eller telefon 454 02 749.

Om du vil melde deg inn/ut av idrettslaget gjer du det ved å senda epost til kasserar@suldal-il.no

Ved betaling av medlemskontingent trer ulykkesforsikringa i kraft, slik at du er registert når du deltek på aktivitertar i regi av Suldal IL.

Antal betalande medlemmer dannar også grunnlaget for tilskot til laget.

Ditt medlemskap er viktig!

All fotballtrening avlyst fram til og med søndag 17. januar

Første sak i nytt år er ingen gladsak: Som følge av nye reglar og råd angåande korona frå Regjeringa, avlyser me all trening dei neste to vekene.

Det er spesielt punktet

  • Utandørsaktivitetar kan gjennomførast om det er mogleg å halde minst ein meter til andre

som gjer at me ikkje ser for oss at me kan gjennomføra fotballtreningar.

I tillegg er ungdomsskular sett på raudt nivå, som gjer at det ikkje er aktuelt for ungdom å samlast til trening.

Me håpar me kan starta med vanlege treningar for barn og ungdom frå og med måndag 18. januar.

Snart klart for oppstart av snøproduksjonsanlegg

Arbeidet med snøproduksjonsanlegget i lysløypa er godt i gong, og om alt går etter planen vil ein gjennomføra testkøyring av anlegget i starten av januar. Ein vil då ha på plass snøproduksjon for ein runde på 1,3 km frå Gullinghuset og sørover, med planar for ytterlegare forlenging på sikt.

Etter fullført testkøyring tek ein sikte på å produsere snø ved første anledning. Ein må rekne med 5-7 dagars produksjon for å dekkje behovet. Anlegget krev at ein har to personar kontinuerleg tilstades for overvaking og rigging/flytting av snøkanoner. Arbeidet vil bli leia av ansvarleg person med opplæring, men ein har også behov for ein medhjelpar. I den anledning har idrettslaget behov for dugnadsinnsats frå medlemmer og andre interesserte. Me ønskjer difor tilbakemelding frå personar som kunne tenkje seg og bidra med litt arbeidsinnsats. Har du lyst til å vere med på dette er det fint om du kontaktar oss på e-post ski@suldal-il.no eller telefon 95944128. Indiker gjerne kva tid på døgnet som kan vere aktuelt (dag, ettermiddag/kveld, natt) og kor lenge ein kan vere med. Ingen innsats er for liten!

I framtida har me som målsetjing at dette arbeidet skal utførast av eksterne, finansiert av ulike aktørar med interesser i at ein får på plass skiløyper tidlig i sesongen. Men inntil ei slik ordning er på plass håpar me mange har lyst til å bidra.

Med helsing

Snøproduksjonsprosjektet

Stort pengedryss til snødryss i ljosløypa ved Mosvatnet

I kveld kunne ein veldig glad gruppeleiar, Per Even Tjøstheim, få gleda av å motta gåve-sjekken på heile 500.000,- frå Hjelmeland Sparebank.

Banksjef Susanne Poulsen og Odd Magne Hetlelid var dei to budbringarane som kom med pengedrysset som skal bidra til snødryss i ljosløypa ved Mosvatnet.

I desse dagar er ein i ferd med å gjere siste rest av arbeidet med snøproduksjonsanlegget sitt første byggjetrinn. Mangel på nedbør har endelig gjort det mulig å fullføre matevannsgrøfta frå Mosvatnet. Via vassledning frå Mosvatnet skal ein hente nødvendig vasstilførsel til snøkanonene.

Håpet er at ein allereie i vinter skal kunne produsere snø. Dette føreset at installasjonsarbeidet går som planlagt og at været gir oss minst eit par kuldegrader slik at snøen kan dryssa frå kanonene når anlegget står klart. Då vil ein i denne omgang kunna produsere snø på stadionområdet ved Gullinghuset og ut mot 2-kilometeren (for dei som er lokalkjende).

 

Ny runde med bestilling av treningsklede

Tid for bestilling av nye treningsdrakter og klede 2021.

Me tek bestillingar på treningsdressar og diverse andre plagg fram til og med 26. desember.

Dette gjeld klede som passar best til fotball, men som sjølvsagt også kan brukast av trimmarar. Den gule treningsdressen er på plass, samt nokre svarte jakkar. Alt vil få hovudsponsorane sine logoar på. Gule jakkar får trykt «Suldal IL» bak, svarte jakkar «Suldal IL Fotball». Det er ikkje alle plagga som er tilgjengeleg for alle, sjå på oversikten.

Suldalsgutane- og jentene vil få sjanse til å bestilla i januar, når me veit kven som skal vera med. Her blir det eigne sponsortrykk.

Bestillingar kan de senda til fotball@suldal-il.no eller på messenger/melding til Jon. Hugs frist 31. januar.

I oversikten under er det lenkja til seniorstorleikar. Adidas har endra nettsidene, dermed er det ikkje alle lenkjene som fører fram. Her er oversikt over storleikar:

116 – 128 – 140 – 152 – 164 – 176

XS – S – M – L – XL – XXL

Sjå oversikt her: Kleskolleksjon 2021

Me veit at det gjekk ein del tid med bestilling i fjor, det var følger av korona som førte på mangel av ein del storleikar. Me håpar me får kleda tidlegare i år, men det er ikkje noko me kan styra.

Eg har framleis litt klede liggande, om nokon saknar bestillinga si så får de ta kontakt. Det gjeld spesielt seniorspelarar.

Fotballtrening for 6-åringar

Her er dei åtte seksåringane som var på den siste treninga før dei skal over på miniknott.

Også i år har 6-åringane hatt eigne treningar hausten dei startar i 1. klasse. 

I heile haust har dei møtt opp til trening i Prestavikjo saman med foreldra for å prøva seg på fotballtrening før dei skal vera med på miniknott-trening saman med 2. klasse etter nyttår. Det kan vera trygt å prøva seg berre saman med klassekammeratane sine i starten, slik at ein blir kjend både med korleis ei trening går føre seg, og kva fotball eigentleg er. Gjennom hausten har dei øvd på pasningar, skot, dribling, leik med ball og spel på små mål, alt under engasjert leiing av Anette Goa Bråtveit.

Det har stort sett vore 7-9 med på treningane kvar gong, men i løpet av hausten har alle 12 som går i 1. klasse i år våre med på trening. Nå blir det pause fram til miniknott-trening startar opp etter nyttår. Mest sannsynleg blir treningstida måndagar kl 16.45-17.45, men det kjem me tilbake til.

Takk til foreldre som har møtt godt opp og villig hjulpe til med øvingar, knyting av sko og psykisk støtte, og takk til Anette som tok på seg jobben som trenar!

G16 ferdig med sesongen

G16-laget har vore ferdig med sesongen nokre veker og avslutta ei jamn pulje på 6. plass.

Suldalsgutane vann tre kampar ganske klart, og så hadde dei marginene mot seg i tre kampar som ein fort kunne fått poeng i. Spesielt var eittmålstapet borte mot puljevinnarane Nord surt å svelgja. Bittert er det også å tapa med eitt mål mot nabolaget Sauda. Sidan det berre vart haustsesong, blei det spelt enkel serie der ein ikkje fekk tatt revansje. Sjølv om det vart 6. plass, er vegen opp til 3. plassen kort. God innsats!

Det har vore godt oppmøte og bra trøkk på treningane til G16 i haust, og trenarteamet Tor Arne Sigstad, Øyvind Marvik og Kristian Steine har gjort ein flott jobb med gutane gjennom mange år. Tusen takk til dei, også i år!

For nokon var kanskje dette siste året som Suldalsgut-spelar, dei eldste er 17 år og på veg ut i Verda, men me håpar me greier å laga til eit lag til neste år også. Den jobben startar nå.

J15 på medaljeplass!

Det blei akkurat ikkje gull, men det blir sølv eller bronse på J15-laget.

I går avslutta J15-laget sesongen med ein solid bortesiger 5-2 mot Skjold/Stegaberg, og med det er medalje sikra.

Åkra vinn pulja, tre poeng føre Suldalsjentene, men Suldal både slo og spelte uavgjort mot puljevinnarane. Vindafjord/Etne har ein kamp igjen, og vinn dei den så går dei forbi Suldal på målforskjell. Uansett er det ein flott prestasjon som er gjort i haust! Flott innsats av jentene, det er kjekt å komma ned på banen og sjå så mange på trening og sjå at dei blir stadig flinkare. Me håpar alle held fram til neste år! At Suldalsjentene år etter år hevdar seg i toppen av 2. divisjon er svært bra prestasjon!
Stor takk til Torbjørn Indrebø som tok tak i laget då me stod utan trenar i vinter. Han har verkeleg fått til speleglede og entusiasme rundt laget. Stor takk skal også Simmen Bratland ha som alltid er positiv og stiller opp. Han har teke ansvar for treningar og kampar i haust når Torbjørn ikkje har hatt høve. 

read more…

Besøk sidan februar 2009

Ulike kategoriar

Hovudsponsorar

Suldal IL på Facebook

Reiserekning

Her kan du laste ned reiserekning. Oppdatert 2020.

Grasrotandelen

Kor mykje har me fått i Grasrotandelen? klikke her!

For å registrere deg, send SMS. Skriv:
GRASROTANDELEN 983958605 til 2020 (tenesta er gratis), eller ta kontakt med tippekomisjonæren din.