3. renn i skikarusellen, utsett til torsdag 7. mars.

Det er nå for blautt i delar av lysløypa til at ein får arrangere 3. karusellrenn. Me utset difor dette rennet til veka etter vinterferien, torsdag 7. mars. Me tek då òg ei vurdering på om ein kan arrangera eit 4. renn veka etter. Det er derimot fullt mogleg å trene i lysløypa og frå stadion og sørover er det fint å gå. Me satsar på meir vinter!

TEKNIKKURS – KLASSISK

Øyvind Røgenes blir med som instruktør

Søndag 17. februar kl. 12 arrangerar me kurs i klassisk skiteknikk i lysløypa. Som instruktør har me fått Suldal sin beste skiløpar, Øyvind Røgenes, kjend frå store langløp i både inn- og utland. Kurset er gratis og meint for medlemmer i Suldal IL. Du stiller med ferdig smurde ski og me prøver å leggje ut smørjetips kvelden før.

Vel møtt!

 

Suldalsrennet 2019

Suldalsrennet i fristil går i lysløypa på Gullingen laurdag 2. februar kl. 13.00.

Gutar og jenter under 8 år har start kl. 12.30

Løypelengder:

Gutar og jenter under 8 år (tom. 1. klasse) 500 m på stadion

Gutar og jenter 8, 9 og 10 år 1km

Gutar og jenter 11 og 12 år 2km

Gutar og jenter 13 og 14 år 3km

Gutar og jenter 15 og 16år, kvinner junior og senior 5 km

Menn junior og senior 10 km

Kiosk og garderobar i Gullinghuset! Parkering kr. 50,-.

Påmelding med namn, alder og klubb til ski@suldal-il.no eller ved oppmøte seinast kl. 12.00. Barn under 8 år melder seg på i sekretariatet innan kl 12.00 renndagen og dei betalar ingen startkontigent

I tråd med skikretsen og skiforbundet sine retningslinjer oppfordrar Suldal IL til å unngå all fluorhaldig skismurning på rennet. Dette gjeld alle klasser.

Vel møtt til ein triveleg skidag – helsing Suldal IL – ski

1. skikarusell, 28. januar

Måndag er me endeleg klar for første skikarusell! Det er nok snø i lysløypa og meldingane er fine. Nå er alle dei nye lysa på plass og i løpet av dei siste åra har løypetrasèen blitt både breiare og slettare. I den samanheng blir det nyopning av lysløypa kor ordføraren blir med og markerar det. Kommunen stiller med gratis boller til alle og me håpar flest mogleg har høve til å vera med.

Minnar om at Vipps kan brukast til å betala startkontigent. Bruk nummer 121948, Suldal Idrettslag og vel «Startkontigent skikarusell». Vipps kan òg brukast i kiosken. Velkomen!