Kleskolleksjon 2020

Me tek bestillingar på treningsdressar og diverse andre plagg fram til og med 31. januar.

Dette gjeld klede som passar best til fotball, men som sjølvsagt også kan brukast av trimmarar. Den gule treningsdressen er på plass, samt nokre jakkar. Alt vil få hovudsponsorane sine logoar på, samt trykk bak med Suldal IL. Det er ikkje alle plagga som er tilgjengeleg for alle, sjå på oversikten.

Bestillingar kan de senda til fotball@suldal-il.no eller på messenger/melding til Jon. Hugs frist 31. januar.

I oversikten under er det lenkja til seniorstorleikar. Det er sjølvsagt juniorstorleikar også. Sjå på denne lenkja for eksempel: https://lockerroom.adidas.no/products/regista-18-jacket/CZ8630

Sjå oversikt her: Kleskolleksjon 2020

Samarbeidsavtale Statkraft

Suldal IL og Statkraft Energi AS har inngått ein ny samarbeidsavtale for åra 2020-2022, med opsjon på ytterlegare to års forlenging.

Statkraft har i ei årrekkje vore ein viktig bidragsytar for idrettslaget, og med denne avtalen vil det gode samarbeidet fortsetje i mange år til. Statkraft, saman med dei andre hovudsponsorane, sikrar eit solid og langsiktig grunnlag for all aktivitet i idrettslaget. Suldal IL ser fram mot godt samarbeid i åra som kjem!

Statkraftcup 2020: 7.-8. mars

IL Sand inviterer til Statkraftcup.

Datoen for 2020 er helga etter vinterferien, 7.-8. mars. Cupen er inne i Suldalshallen, og klassane er fordelt slik at laga spelar ein av dagane. Set av helga, Suldal IL stilte mannsterkt opp i fjor, det greier me i år og!

Takk for innsatsen, Petter

Petter gir seg som trenar for damelaget i Suldal IL.

Petter Hoås gir seg som trenar for damelaget til Suldal IL etter fleire år som trenar for damer og jenter.

Petter kjem for alltid til å stå som ein pionèr i suldalsfotballen for innsatsen hans for jente- og damefotballen. Saman med Odd Austarå trente han i fleire år eit jentelag i kretsserien for første gong i Suldal. På grunn av denne innsatsen heiter ikkje samarbeidslaga til idrettslaga i Suldal lenger Suldalsgutane, men Suldalsgutane- og jentene! Når jentene blei eldre, så fall brikkene på plass slik at Suldal IL for første gong kunne melda på eit damelag i seniorfotball i 2018. I utgangspunktet såg han ikkje for seg at det var han som skulle vera trenar, men han sette i gong treningar vinteren 2018, og vart så engasjert og motivert at han tok på jobben likevel. (meir…)

Takk for innsatsen, Arne

Arne gir seg som trenar for herrelaget til Suldal IL.

Arne Abrahamsen gir seg som trenar for herrelaget til Suldal IL, etter eit år med gode resultat.

Arne har vore trenar for herrelaget i 2019, og fekk raskt sett sitt preg på laget. Hardkøyr i vintermånadane danna grunnlag for at 2019 blei den beste sesongen til herrelaget på fleire år. Til slutt var det berre eitt mål rett veg i ein annan kamp om å gjera før det hadde blitt opprykk og spel om krinsmeisterskap.  (meir…)

Skryt til Prestavikjo

Henta frå Facebook-gruppa «Lokalfotball Rogaland».

Henta frå Facebookgruppa «Lokalfotball Rogaland».

Kjekke ord om Prestavikjo; både omgivnadar og namn blir sett pris på av fleire enn oss!

Facebookgruppa «Lokalfotballen Rogaland» viar Suldal-Hundvåg 2 merksemd. Midtbygdens utsendte har teke flott bilde og posta på gruppa. Andre har hive seg på med skrøyt, både av Prestavikjo og av seg sjølv. Trur dessverre det må vera gamle Midtbygden-spelarar som mimrar på bildet til høgre….😓 Klikk på bilda for å lesa.