Utdeling av Suldal kommune sin kulturpris 2020

Suldal IL mottek Kulturprisen 2020. F.v. Helen Moen Gjuvsland – leiar i Suldal IL, Magne Steine – leiar i levekårsutvalet, Gerd Helen Bø – ordførar.

I forkant av årsmøte denne veka, kunne endeleg Suldal kommune ved ordførar Gerd Helen Bøog leiar for levekårsutvalet, Magne Steine, formelt overrekka kulturprisen 2020 til Suldal IL.

Her er grunngivinga for prisen:

Fakta

Kulturprisen i Suldal skal gå til personar eller organisasjonar med tilknyting til Suldal som gjer, eller har gjort, eit framifrå og trufast arbeid i lokalt eller nasjonalt kulturliv.

Dei innkomne forslaga viser variasjonen i kulturlivet i kommunen vår.

Suldal kommune har delt ut Kulturpris sidan 1984. I 2019 delte kommunen ut den første Eldsjelprisen, som skal alternere med Kulturprisen annakvart år.

Vedtak

LEV 054/20 25.11.2020

Kulturprisen for 2020 blir tildelt Suldal idrettslag.

Grunngjeving

Suldal idrettslag er det største idrettslaget i kommunen, og truleg den største frivillige organisasjonen generelt. Det er ei innhaldsrik og brei liste av ulike aktivitetar, tiltak, prosjekt og samfunnsengasjement som blir presentert om idrettslaget. Laget femner om både topp og breidde, men har stort fokus på at alle skal kunna vera med.

Suldal kommune meiner at Suldal idrettslag tydeleg lever opp til føremålet; .. personar eller organisasjonar med tilknyting til Suldal som gjer, eller har gjort, eit framifrå og trufast arbeid i lokalt eller nasjonalt kulturliv, og dermed er ein flott vinnar av Kulturprisen for 2020!

Skifte av utstyrsleverandør til UMBRO

Suldal IL fotball og trim har skifta utstyrsleverandør til UMBRO og kan dermed lansera ein ny kleskolleksjon.

Dette skjer fordi den forrige leverandøren endra kolleksjon til noko som ikkje passa med Suldal IL sine fargar lenger. Me har tidlegare nytta UMBRO til drakter og treningsklede og vore godt nøgde med dei.

Den gule overdelen blir nå svart, med gule detaljer. Dette passar betre til fotball slik at ein skil seg meir ut frå spelarane når ein står på sidelinja. Utgansgpunktet nå er treningsgenser med halv glidelås og treningsbukse med smale bein. Det er høve til å bestilla normale bein for dei som helst ønskjer det.

Den nye kolleksjonen finn de her: Kleskolleksjon 2021 UMBRO Bestilling på Messenger eller SMS til Jon Bråtveit innan fredag 16. april.

Det er absolutt ikkje forventa at ein nå må kjøpa nye treningsklede, bruk dei de har frå før til dei er utslitte eller for små, men når de treng ny blir det altså UMBRO.

Det kjem til å bli ein overgang der me både har UMBRO og Adidas-utstyr. Me kjem framleis til å spela i Adidas sine splitter nye speledrakter i Suldalsserien og herre- og damelag.

Suldalsgutane- og jentene treng nye speledrakter og det blir UMBRO.

Nye treningstider fotball

Påske er over og det nærmar seg forhåpentlegvis seriestart både i Suldalsserien og kretsseriane. 

For å få kampar og treningar til å gå i hop, må me endra litt på treningstidene. Dei faste treningstidene finn ein i menyen «Faste treningstider Suldal IL – Vinjar gymsal og Prestavikjo Stadion».

Kamptidspunkt varierer frå veke til veke. Full oversikt på kampar får ein på kalenderen Kampkalender alle lag. For å sjekka om det er kamp i di treningstid, kan ein sjå kalenderen Kalender for prestavikjo. Kalenderane ligg som lenkjer i menyen.

Trenarane må passa på at det er ledig i forkant av treningane.

Skikarusell berga av kunstsnø

Det var stor aktivitet i lysløypa i kveld då aspirantane og trimmarane hadde hadde sitt første karusellrenn. 

Skileiken blei flittig nytta

Trass i flaumstore bekkjer og stadig mindre snø i heio var det gode forhold på kunstsnøen i løypene ved Gullinghuset. Skileiken blei trødd opp og ned utallige gonger og 40-50 barn og unge og like mange føresette laga skifest i regnet.

Tid for betaling av medlemskontingenten

Fakturering av medlemskontingent via KlubbAdmin er nytt av året. Me har brukt Norges idrettsforbund sitt system via KlubbAdmin, slik at faktureringa følgjer medlemsregisteret vårt.

10. november vart det sendt ut faktura for betaling av medlemskontingenten. Me registrerer at ein del medlemmer ikkje har betalt, og håpar sjølvsagt at de ønskjer å vera med videre som medlem.

Nytt av året er at me har brukt Norges idrettsforbund sitt system via KlubbAdmin, slik at faktureringa følgjer medlemsregisteret vårt. Dette har gitt nokre utfordringar, men me håpar og trur at alle skal få det til å fungera.

Oppmodar alle som vil vera medlem om å betala kontingenten, og ved spørsmål ta kontakt med kasserar Elisabeth Steine på kasserar@suldal-il.no eller telefon 454 02 749.

Om du vil melde deg inn/ut av idrettslaget gjer du det ved å senda epost til kasserar@suldal-il.no

Ved betaling av medlemskontingent trer ulykkesforsikringa i kraft, slik at du er registert når du deltek på aktivitertar i regi av Suldal IL.

Antal betalande medlemmer dannar også grunnlaget for tilskot til laget.

Ditt medlemskap er viktig!