Tore kåra til 5. beste spelar i 6. divisjon!

5. beste spelar i 6. divisjon: Tore Bendiksen Søraas.

Tore Bendiksen Søraas er av Stavanger Aftenblad kåra til den 5. beste spelaren i 6. divisjon i sør-fylket!

Aftenbladet har gått gjennom spelarar i 3.-7. divisjon og lista opp det dei meiner er dei beste spelarane sør for Boknafjorden i Rogaland. Her har altså Tore fått ein solid 5. plass. Dette er ikkje berre spelarar frå vår 6. divisjons-pulje, men frå alle puljene i sør-fylket. Det er ikkje tvil om at Tore er ein viktig spelar for oss i Suldal, og han kunne som det blir nemnd i artikkelen ha spelt fleire divisjonar høgare. Derfor er det heilt suverent at han framleis prioriterer å stilla til kamp for Suldal. Sjå  artikkelen her for dei som har abonnement.

Tore har blitt lagt merke til tidlegare også. I 2010 (11 år sidan!) blei han uoffisiselt av Sviland kåra til beste spelar i 5.divisjonspulja me den gong spelte i. 11 sesongar mellom to slike bragder står det respekt av. Det kan de lesa om her.

Litt artig at blidet som blei brukt (sendt av oss) er frå veteranturneringa der Tore fekk dispensasjon til å spela pga opptil fleire strekkskader på veteranane alt i første kamp! Me reknar med at Tore både er på a-lag og veteranlag om 11 år!

Gratulerer Tore!

Faksimile frå Stavanger Aftenblad. Om det skulle vera tvil: Tore i midten.
Gamlekapteinen Odd Åsgeir Lunde og mangeårig back/midtstoppar/oppmann Tor Olav Berge har lurt seg med.

Sal av jubileumsbok: Suldal IL 75 år

Suldal Idrettslag si jubileumsbok for 75-årsjubileumet er nå til sal.

Boka er skriven av Terje Bråtveit og Nils Bergjord, med bidrag frå dei tidlege åra i form av studieoppgåve av Arne Mehus.

Ein kan kjøpa boka på

  • Joker Suldalsosen
  • Coop Suldalsosen
  • Sand bok og IT

Ein kan også bestilla boka ved å senda e-post til jubileumsbok@suldal-il.no eller senda melding til Jon Bråtveit på tlf 924 51 155. Om skal senda boka, må ein rekna kr 106,- i porto i tillegg til utsalsprisen på kr 250,-

Jubileumsfest: 75 år!

Suldal IL vart stifta i 1946, noko som gjer at ein i helga kunne feira 75-årsjubileum for idrettslaget!
Dagen blei feira med aktivitetar for barn i gymsalen på dagtid. Her var det mange aktivitetar, godt leia av flinke og engasjerte ungdommar. Alle som prøvde seg fekk spesiallaga medalje, pølse, lapp og saft. To av hovudsponsorane, Sparebanken Vest og Statkraft, hadde stand med konkurransar og quiz, der Statkraft trakk glade vinnarar av fenalår, fruktkorg og Twist. Suldal IL sjølv hadde stand med sal av litt overskotsklede, quiz og ikkje minst sal og signering av den rykande ferske jubileumsboka skrive av Terje Bråtveit og Nils Bergjord. Det var også kiosk. (meir…)

Billettar til jubileumsfest

Jubileumsfest – kjøp billettar! Førstemann til mølla….
Sjå annonsa under for korleis ein kjøper billett.
Gratis på dagtid, billett om kvelden.
Når me når 180 betalande så er det fullt.

Til minne om Morten Jelsa

Det var med stor sorg me mottok meldinga om at Morten Jelsa var død.

Han døydde 1. november etter lengre tids sjukdom knapt 50 år gammal.

Morten har vore ein pådrivar i fotballmiljøet i Suldal i mange år, både som spelar og trenar. Han var trenar for aldersbestemte samarbeidslag på tvers av grendene i mange år saman med andre gode hjelperar, og var ein av arkitektane bak det som først var «Suldalsgutane» og som nå heiter «Suldalsgutane- og jentene».

Morten var også aktiv spelar på Jelsa sitt A-lag, men då dette laget vart nedlagt i 2001, melde han overgang til Suldal og spelte her i fleire sesongar.

I 2015 og 2016 var han trenar for A-laget til Suldal, og i siste kamp i 2016 sette han seg sjølv innpå dei siste 5 minutta i ein alder av 45 år.

I 2017 gjekk han over til Suldalsgutane igjen, men etterkvart vart Morten sjuk og måtte trekka seg meir vekk frå fotball og trenaroppgåver.

Hans brennande interesse for fotball viser godt då han seinast i haust var tilskodar på A-lagskampen mot Hjelmeland.

Me takkar Morten for den fantastiske interessa og arbeidet han har lagt ned i Suldalsfotballen. Me kjem til å sakna engasjementet, dei gode meiningsutvekslingane og ikkje minst det smittande humøret. Utan han hadde ikkje fotballen vore det same i Suldal.

Me lyser fred over Morten Jelsas minne.

Suldal IL