SKIDRESSAR

Minnar om høve til å bestilla skidressar.

Medlemspris: Dressar (jakke,buksa) barn            kr.    898,-

Dressar (jakke,buksa) vaksne                              kr.  1198,-

Ta kontakt med Arne S. Mehus 48891669 om du vil bestilla.

NB! Bestillinga må vere oss i hende innan torsdag 21.september.

Kioskopning!

Måndag 24/4 blir det første kampdag med kiosksal i Prestavikjo når det er klart for svært lokalt oppgjer i G13-serien: Suldal 1 møter Suldal 2 kl 17.00.

Økonomigruppa i Suldal IL har rydda og vaska og kjem til å halda kiosken open på mange av kampdagane denne sesongen. Det kjem til å vera ope alle torsdagane det er Suldalsserie, og alle heimekampane til a-laget på laurdagar. I tillegg blir det ope enkelte av dei andre dagane når kretslaga spelar kamp, slik at alle laga i alle fall får eit par kampar med kiosksal. Etter kvart må me vel og få til litt musikk frå høgtalarane…

Det blir enkel, men praktisk servering, så ta med vekslepengar! Godt besøk i kiosken gjer det enklare å halde ope. Og stor takk på førehand til alle som kjem til å bidra med dugnadstimar! Me håpar dette skaper ei god stemning i Prestavikjo rundt kampane til born, ungdom og vaksne.

Klikk på Kioskdagar i Prestavikjo for og sjå når det er planlagt open kiosk. Dokumentet ligg fast i menyen til høgre.

Medlemskontingent i Suldal idrettslag

Billeg å vera medlem i Suldal idrettslag?

Jærbladet hadde nyleg ein reportasje med oversikt over kva eit fotballsparkande barn på Jæren kostar.  Når det gjeld medlemskontingentar og treningsavgifter ligg klubbane som er med i undersøkjinga på eit mykje høgare nivå enn Suldal IL.  Sjå link under for reportasje.

Suldal IL ønskjer å halda medlemskontingenten og treningsavgifta på eit svært lågt nivå, og dette let seg gjera bl.a. fordi mange er med å støttar opp på dei få dugnadane me har.  Er det nokon som har gløymt å betala kontingenten til Suldal IL, finn du informasjon om dette i menyen til venstre.

Frå Jærbladet

Tillitsvalde i Suldal idrettslag

Oppdatert liste over tillitsvalde i Suldal idettslag finn du her.

Nye turbok-kassar

Nye turbok-kassar utplasserte.

Førlandsøyane

Vassbotn

Dei første kassane er nå sette opp på Førlandsøyane og i Vassbotn, og me håpar bøkene får eit tørrare klima framover.  Sparebankstiftelsen SR-Bank delte tidlegare ut gåve på 25.000 kroner til Skogstrimmen og nye turbok-kassar, og desse midlane er nå tekne i bruk.

Stråpanuten

Kassen på Stråpanuten er flytt 25 meter fram til utsiktspunkt ved stein.

 

 

 

 

Er det nokon som har forslag eller tilbakemeldingar relatert til Skogstrimmen, sjå fana «Kontakt oss» for kontaktinformasjon.

GOD TUR!

 

Hamrabørennet 2017

Etter eit veldig triveleg skirenn i fjor satsar me på gjentaking i år. Saman med Hamrabø skiløype arrangerer me renn søndag 26. mars, kl. 13. Sjå innbyding og velkommen til ein ny, flott skidag! NB! Hugs påmelding innan fredag 24. mars kl 18.

HAMRABØRENNET 2017

Skikarusell avlyst

På grunn av sterk vind saman med 7-8 minusgrader blir skikarusellen i dag, 7. februar utsett til neste tysdag, 14. februar.

Årsmøte i Suldal idrettslag

Det vert årsmøte I Suldal idrettslag tysdag 14. mars

Kl. 2000 på personalrommet, Vinjar skule.

Saker:

  • Vanlege årsmøtesaker,
  • Rehabilitering av lysanlegg i lysløypa.
  • Saker må meldast inn til styret seinast to veker før årsmøtet.

Sakliste og saksdokument vert tilgjengeleg her på heimesidene seinast ei veke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

 

Skikarusell

Det blir skikarusell i morgon, måndag 30. januar! Løypekjøraren har vore ute og trakka og konstaterar brukbare forhold med ca 15 cm nysnø. Det er meld meir nedbør i natt og me håpar det kjem som snø.
Velkommen til heis!

Treningstider Vinjar gymsal våren 2017

 

Treningstidene for gymsalen er fordelt, og for lengst tekne i bruk. 

Du vil til vanleg finna oversikta i menyen til venstre, nesten øvst, Treningstider Suldal IL.

Dei faste treningstidene i gymsalen kan du og sjå i dette innlegget her.

Merk deg retningslinjene for bruk av gymsalen i dokumentet Samarbeidsavtale for lån av Vinjar gymsal.

Etter kvart kjem treningstidene i Prestavikjo og her.

Suldalsrennet 4. februar

 

Suldalsrennet i fristil går i lysløypa på Gullingen laurdag 4. februar kl. 13.00.

Gutar og jenter under 8 år har fellesstart kl. 12.30

Løypelengder:

Gutar og jenter under 8 år(tom. 1. klasse) 500 m på stadion

Gutar og jenter 8, 9 og 10 år 1km

Gutar og jenter 11 og 12 år 2km

Gutar og jenter 13 og 14 år 3km

Gutar og jenter 15 og 16år, kvinner junior og senior 5 km

Menn junior og senior 10 km

Kiosk og garderobar i Gullinghuset!

Påmelding gjennom “min idrett” eller til ski@suldal-il.no innan 1. feb. med namn, alder og klubb. Info: www.suldal-il.no

Barn under 8 år melder seg på i sekretariatet innan kl 12.00 renndagen og dei betalar ingen startkontigent

 Vel møtt til ein triveleg skidag – helsing Suldal IL ski

Hugs nyttårsturnering og spelarmøte!

Minner om påmelding til nyttårscup 30/12 kl 18.00.

Påmelding innan 28/12 til Svein Øystein tlf 970 38 950 eller Jon tlf 924 51 155. Eller via hendingainvitasjon på facebook.

Minner og om spelarmøte i forkant kl 17.00.

Ny lås i ballbua

nokkelDen defekte dørlåsen i ballbua i Prestavikjo er erstatta med ny, og difor passar ikkje dei gamle nøklane.  Nøklar til den nye låsen kan lånast hjå Svein Øystein Berge.

Gåve frå Sparebankstiftelsen SR Bank

Gåvebrev frå Sparebankstiftelsen SR-Bank

Gåvebrev frå Sparebankstiftelsen SR-Bank

Suldal idrettslag søkte tidlegare i år Sparebankstiftelsen SR-Bank om midlar til Skogstrimmen, og denne veka fekk me positivt svar!  Lars Arne Bjørkland er Suldal sin representant i Sparebankstiftelsen, og det var han som fekk gleda av å overrekkja og overraska Suldal idrettslag med prisen på heile 25 000,- kroner.

Midlane skal gå til nye turbok-kassar og utstyr til merking og rydding av turstiane.

 

Me takkar Sparebankstiftelsen SR Bank for gåva!

Smørjekurs

Onsdag 23 november kl 19 arrangerar skigruppa grunnleggjande smørjekurs på samfunnshuset på Vinjar. Kurset er for alle, men det er spesielt retta mot foreldre som ikkje har noko særleg erfaring frå før med å preparera ski.

Me går gjennom grunnleggjande ting med både glid og feste, og det viktigaste av alt, du skal få prøva sjølv.

Ta med eit par ski som du kan øva deg på,det er fint om dei er reine for gammal smurning. Er dei ikkje det går det og fint ,me har utstyret som trengs.

Me held resten av utstyret som trengs.

Møt opp,inga påmelding!