TV-aksjonen 2017 for UNICEF

Resultatet for Vinjar skulekrins etter dagens TV-aksjonen NRK 2017  for UNICEF er klart.

Oppteljinga hos Sparebank1 SR-Bank syner at bøssebærerane til Suldal IL samla inn kroner 45.050 til UNICEF i dagens TV-aksjon.  Dette må seiast å vera eit godt resultat med tanke på at mange brukte denne fine haustdagen til tur- og ute-aktivitetar.

I tillegg har Vinjar skule samla inn kroner 9.041, så totalt godt over 50.000 kroner er samla inn til UNICEF frå Suldal/Vinjar skulekrins.

Mange takk til bøssebærerane og de som har bidratt til å fylla bøssene.

Kafe og Byttehelg

Laurdag 11. november kl. 11.00 til 14.00 inviterer Suldal idrettslag til kafe og bruktmarknad for sportsutstyr.
Har du sportsutstyr du vil selga eller byta, kan dette leverast på Suldal Samfunnshus fredag kl.17.00-19.00.

Alt av sportsutstyr kan selgast eller bytast, både sommar- og vinter-utstyr.  Arrangementet er ope frå kl. 1100 til 1400.
Me håpar du ønskjer både å kjøpa og selga brukt sportsutstyr og at me sjåast på Suldal Samfunnshus.

Det vert kafe med salg av graut og saft, kaffi og kake.
Me nyttar Vipps betalings-app og kontantar.

Minner om at Suldal IL ikkje tek provisjon av salget, men sel på vegne av medlemmer som har utstyr dei vil selja.  Ikkje-medlemmer betalar kr. 50,- for leige av plass.

Bli bøssebærar 22. oktober for UNICEF på TV aksjonen NRK 2017!

Suldal Idrettslag har i år ansvaret for innsamlinga ved årets TV innsamling i Vinjar skulekrins, og målet er at alle husstandar i Vinjar skulekrins skal få besøk den 22. oktober.

Til dette treng me bøssebærerar!

Tidspunktet for bøssebæringa er mellom klokka 16.00-18.00 søndag 22.oktober.

Er du under 18 år, må du gå i følge med ein vaksen.

 

Meld frå til leiar@suldal-il.no eller på facebook om du er interessert.

Referat frå siste styremøte

Møtereferat frå siste styremøte i idrettslaget finn du i dokumentlista her

Sonemøte – ski

Tysdag 26. sept.kl.17 arrangerar Agder/Rogaland skikrets sonemøte på Ryfylke Fjordhotell på Sand. Møtet er for leiarar, foreldre, trenarar og utøvarar som har tilknyting til skigruppa. Her vil kretsen informera, inspirera og aktivt diskutera arbeidet som blir gjort frå klubben og kretsen si side. Møt opp og ta del! Sjå også vedlagt program.

Invitasjon til Sonemøter (3)

SKIDRESSAR

Minnar om høve til å bestilla skidressar.

Medlemspris: Dressar (jakke,buksa) barn            kr.    898,-

Dressar (jakke,buksa) vaksne                              kr.  1198,-

Ta kontakt med Arne S. Mehus 48891669 om du vil bestilla.

NB! Bestillinga må vere oss i hende innan torsdag 21.september.

Kioskopning!

Måndag 24/4 blir det første kampdag med kiosksal i Prestavikjo når det er klart for svært lokalt oppgjer i G13-serien: Suldal 1 møter Suldal 2 kl 17.00.

Økonomigruppa i Suldal IL har rydda og vaska og kjem til å halda kiosken open på mange av kampdagane denne sesongen. Det kjem til å vera ope alle torsdagane det er Suldalsserie, og alle heimekampane til a-laget på laurdagar. I tillegg blir det ope enkelte av dei andre dagane når kretslaga spelar kamp, slik at alle laga i alle fall får eit par kampar med kiosksal. Etter kvart må me vel og få til litt musikk frå høgtalarane…

Det blir enkel, men praktisk servering, så ta med vekslepengar! Godt besøk i kiosken gjer det enklare å halde ope. Og stor takk på førehand til alle som kjem til å bidra med dugnadstimar! Me håpar dette skaper ei god stemning i Prestavikjo rundt kampane til born, ungdom og vaksne.

Klikk på Kioskdagar i Prestavikjo for og sjå når det er planlagt open kiosk. Dokumentet ligg fast i menyen til høgre.

Medlemskontingent i Suldal idrettslag

Billeg å vera medlem i Suldal idrettslag?

Jærbladet hadde nyleg ein reportasje med oversikt over kva eit fotballsparkande barn på Jæren kostar.  Når det gjeld medlemskontingentar og treningsavgifter ligg klubbane som er med i undersøkjinga på eit mykje høgare nivå enn Suldal IL.  Sjå link under for reportasje.

Suldal IL ønskjer å halda medlemskontingenten og treningsavgifta på eit svært lågt nivå, og dette let seg gjera bl.a. fordi mange er med å støttar opp på dei få dugnadane me har.  Er det nokon som har gløymt å betala kontingenten til Suldal IL, finn du informasjon om dette i menyen til venstre.

Frå Jærbladet

Tillitsvalde i Suldal idrettslag

Oppdatert liste over tillitsvalde i Suldal idettslag finn du her.

Nye turbok-kassar

Nye turbok-kassar utplasserte.

Førlandsøyane

Vassbotn

Dei første kassane er nå sette opp på Førlandsøyane og i Vassbotn, og me håpar bøkene får eit tørrare klima framover.  Sparebankstiftelsen SR-Bank delte tidlegare ut gåve på 25.000 kroner til Skogstrimmen og nye turbok-kassar, og desse midlane er nå tekne i bruk.

Stråpanuten

Kassen på Stråpanuten er flytt 25 meter fram til utsiktspunkt ved stein.

 

 

 

 

Er det nokon som har forslag eller tilbakemeldingar relatert til Skogstrimmen, sjå fana «Kontakt oss» for kontaktinformasjon.

GOD TUR!

 

Hamrabørennet 2017

Etter eit veldig triveleg skirenn i fjor satsar me på gjentaking i år. Saman med Hamrabø skiløype arrangerer me renn søndag 26. mars, kl. 13. Sjå innbyding og velkommen til ein ny, flott skidag! NB! Hugs påmelding innan fredag 24. mars kl 18.

HAMRABØRENNET 2017

Skikarusell avlyst

På grunn av sterk vind saman med 7-8 minusgrader blir skikarusellen i dag, 7. februar utsett til neste tysdag, 14. februar.

Årsmøte i Suldal idrettslag

Det vert årsmøte I Suldal idrettslag tysdag 14. mars

Kl. 2000 på personalrommet, Vinjar skule.

Saker:

  • Vanlege årsmøtesaker,
  • Rehabilitering av lysanlegg i lysløypa.
  • Saker må meldast inn til styret seinast to veker før årsmøtet.

Sakliste og saksdokument vert tilgjengeleg her på heimesidene seinast ei veke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

 

Skikarusell

Det blir skikarusell i morgon, måndag 30. januar! Løypekjøraren har vore ute og trakka og konstaterar brukbare forhold med ca 15 cm nysnø. Det er meld meir nedbør i natt og me håpar det kjem som snø.
Velkommen til heis!

Treningstider Vinjar gymsal våren 2017

 

Treningstidene for gymsalen er fordelt, og for lengst tekne i bruk. 

Du vil til vanleg finna oversikta i menyen til venstre, nesten øvst, Treningstider Suldal IL.

Dei faste treningstidene i gymsalen kan du og sjå i dette innlegget her.

Merk deg retningslinjene for bruk av gymsalen i dokumentet Samarbeidsavtale for lån av Vinjar gymsal.

Etter kvart kjem treningstidene i Prestavikjo og her.