Ny runde med bestilling av treningsklede

Tid for bestilling av nye treningsdrakter og klede 2021.

Me tek bestillingar på treningsdressar og diverse andre plagg fram til og med 26. desember.

Dette gjeld klede som passar best til fotball, men som sjølvsagt også kan brukast av trimmarar. Den gule treningsdressen er på plass, samt nokre svarte jakkar. Alt vil få hovudsponsorane sine logoar på. Gule jakkar får trykt «Suldal IL» bak, svarte jakkar «Suldal IL Fotball». Det er ikkje alle plagga som er tilgjengeleg for alle, sjå på oversikten.

Suldalsgutane- og jentene vil få sjanse til å bestilla i januar, når me veit kven som skal vera med. Her blir det eigne sponsortrykk.

Bestillingar kan de senda til fotball@suldal-il.no eller på messenger/melding til Jon. Hugs frist 31. januar.

I oversikten under er det lenkja til seniorstorleikar. Adidas har endra nettsidene, dermed er det ikkje alle lenkjene som fører fram. Her er oversikt over storleikar:

116 – 128 – 140 – 152 – 164 – 176

XS – S – M – L – XL – XXL

Sjå oversikt her: Kleskolleksjon 2021

Me veit at det gjekk ein del tid med bestilling i fjor, det var følger av korona som førte på mangel av ein del storleikar. Me håpar me får kleda tidlegare i år, men det er ikkje noko me kan styra.

Eg har framleis litt klede liggande, om nokon saknar bestillinga si så får de ta kontakt. Det gjeld spesielt seniorspelarar.

Tips og bilde til jubileumsbok: Suldal IL 75 år

Suldal IL blir 75 år i 2021. Har du noko som kan passa i ei jubileumsbok?

Neste år feirar Suldal IL 75-årsjubileum etter stiftinga i 1946. I samband med jubilèet ønskjer me å samla saman stoff til ei jubileumsbok.

Me er så heldige at Terje Bråtveit og Nils Bergjord har takka ja til å gå i gong med arbeidet med boka, og dei ønskjer gjerne bilde og tips til gode historiar frå aktiviteter og hendingar i regi av Suldal IL.

Me hadde sett stor pris på om folk kunne sett gjennom albuma sine og sendt bilde, historiar og andre ting som fortel noko om kva som har skjedd i idrettslaget på e-post til forfattarane på jubileumsbok@suldal-il.no .

Ta gjerne kontakt med forfattarane direkte også!  Arbeidet er alt i gong, så det er berre til å hiva seg rundt!

Sakna: Referatboka for hovudstyret Suldal IL 1991-2005

I arbeidet med jubileumsbok til 75-årsjubileum neste år, etterlyser me referatboka for hovudstyret i Suldal IL for åra 1991-2005. 

Dersom nokon har denne, eller veit kor den er, blir me svært glade dersom de kan levera den til dei som jobbar med jubileumsboka; Terje Bråtveit eller Nils Bergjord. Om de sender e-post til jubileumsbok@suldal-il.no når de begge to, eller ta kontakt med ein av dei på anna vis.

50.000,- frå Sparebanken Vest til jubileumsbok og stadiontrapp!

For eit par veker sidan fekk Suldal IL overrekt støtte på kr 50.000,- i samfunnsutbytte frå Sparebankstiftelsen Sparebank Vest. 

I Suldalsposten blei det nemnd at pengane skulle gå til ny trapp/sti frå Samfunnshuset og ned til stadion. Det er på høg tid at ein gjer noko med denne. Men det var ikkje berre trapp me søkte om pengar til.

Neste år er Suldal IL 75 år, og i det høvet lurte me på om me kunne få til ei jubileumsbok. Dette søkte me også støtte til, men me ønska at me hadde folk til å skriva boka før me offentleggjorde at støtta også skulle gå til bok. Nå er forfattarar på plass, og då kan me også legga ut «sjekken» til samfunnsstøtta me fekk.

Me ser fram til ny trapp, og ikkje minst til bok og jubileumsfeiring neste år.

Suldal IL takkar så mykje for pengegåva!

 

Bestilling av klubbklede – Suldal IL Ski

OBS! Frist 1. november
I år lanserer me nettbutikk frå Trimtex for bestilling av skiklede. Av ulike grunnar er fristen for bestilling kort og nettbutikken med våre klede stenger 1. november. Dette er for å få kleda tilsende innan veke 51.
I butikken vil de finna ulike modellar både til ungar og vaksne.
Dette fungerer slik som nettbutikkar elles der de sjølv bestiller, betalar og får det sendt til dykk.
Me er så heldige å ha god sponsorhjelp frå ulike bedrifter i Suldal – dette gjer det mogleg å ha sterkt reduserte prisar ut til medlemmene i Suldal IL.
Klikk her for å komma til nettbutikken eller kopier adressa til nettlesaren din:

(meir…)

Treningstider gymsal, og info om gjennopning av breiddeidrett

Vinjar gymsal har opna for trening, men det er ein del begrensingar på bruken.

Treningstidene ser de her: Treningstider gymsalen Vinjar skule haust 2020

Dei som er ansvarlege for treningane har også ansvar og informasjon om kva reglar som gjeld for bruk av gymsalen. For barn og ungdom gjeld restriksjonane kva utstyr ein har lov til å bruka. Idrettslaget og andre brukarar på ettermiddagstid må bruka eige utstyr. Skulen sitt utstyr har me ikkje lov til å bruka.

For vaksne gjeld generell 1-metersregel. Ein kan altså ikkje vera nærare kvarandre enn 1 meter til ei kvar tid. Dette gjer at tradisjonell fotball og innebandy ikkje er lov for personar over 20 år. Unntaket er kvinner senior ned til og med 4. divisjon. Dersom damelaget ønskjer å ha trening, så får dei altså lov til å trena fotball. Dette kan gjerne høyrast uforståeleg ut, men her er årsaka: (meir…)