Gåve frå Sparebankstiftelsen Sauda

Gåve til lysanlegg i lysløypa.

Suldal IL er glade for å kunne meddela at i samband med rehabilitering av lysanlegget i lysløypa har Suldal idrettslag søkt om midlar frå Sparebankstiftelsen Sauda, og fått tilsagn om støtte på kr. 65 000,-  Dette er midlar som kjem svært god med i prosjektet vårt, som har ei kostnadsrame på 1,5 mill.  Prosjekteringa er godt i gang, og me satsar på å ta til med det praktiske tidleg i sommar.

Mange takk for gåva!

Nye dokument

To nye dokument er å finna under fana «Styret informerer»

Lov for Suldal IL – Idrettslag som er tilsluttta Noregs Idrettsforbund er plikta å ha ei lov som samsvarar med NIFs regelverk, og er minimumskrava til korleis idrettslaget skal drivast.  Lova for Suldal IL er vedteken på årsmøtet i 2016, og lova finn du her.

Fullmaktsmatrise – For å redusera risiko for feil og økonomiske misligheter får dei ulike gruppene myndighet å forvalta gruppenes økonomi i henhald til vedtekne gruppebudsjett og fullmaktsmatrise.  Fullmaktsmatrisa ser du her.

 

Styret har fått informasjonsside

Om de kikkar i menyen til venstre, vil de sjå ei ny side som heiter Styret informerer.

På denne sida vil ein finna informasjon frå styret i Suldal Idrettslag.

Det kan vera:

  • møtereferat frå styremøter
  • årsmøter
  • årsmeldingar
  • anna informasjon

Når det kjem ny informasjon her, vil det vonaleg bli publisert eit innlegg om dette. Det kan likevel vera nyttig at ein går inn og kikkar her av og til. Alle sidene som er knytt til styret er dessutan plassert lengst opp i menyen.

Inne på sida står og ein framgongsmåte for korleis ein publiserer informasjonen.