Skikarusell berga av kunstsnø

Det var stor aktivitet i lysløypa i kveld då aspirantane og trimmarane hadde hadde sitt første karusellrenn. 

Skileiken blei flittig nytta

Trass i flaumstore bekkjer og stadig mindre snø i heio var det gode forhold på kunstsnøen i løypene ved Gullinghuset. Skileiken blei trødd opp og ned utallige gonger og 40-50 barn og unge og like mange føresette laga skifest i regnet.

Trim- og aspirantkarusell i kveld, 24. februar!

Me har nok hatt dagar med greiare vintravêr i år, men me er uansett på plass i lysløypa i kveld.
I dag er det tid for alle aspirantar og trimmarar som ønskjer å ta turen, og det nok snø til alle. Hugs å kle deg etter vêret og slik smittevernsituasjonen er i dag har me desverre ikkje tilgong til Gullinghuset.
Det er ope for deltakarane mellom kl. 16.30 og 18.30 og startnummer må hentast innan kl. 18. Minnar òg om at alle som deltek på minst eitt renn får premiar 🙂

1. skikarusell – resultat

I mildvêr, men med fine løyper leverte Hjelmeland IL eit flott arrangement i lysløypa i kveld.

Endeleg vart første karusellrenn gjennomført og snautt 60 løparar mellom 7 og 20 år deltok. Mange har trent mykje utan å få gå skirenn i år, så det var eit utålmodig og ivrig startfelt som heiv seg i kast med løypene. Både kiosken og trimklassen mangla, men startnummer og Telenorpremiar var derimot på plass.

Karusell-23.02.21-Offisiell

 

Skikarusellen startar opp tysdag 23. og onsdag 24. februar!

Då blir det endeleg opna opp for skirenn att og Hjelmeland IL er klare til å arrangere første skikarusellen for dei som går på tid, tysdag 23. februar. Denne går i fristil. Karusellen for trimmarar og aspirantar blir onsdag 24. februar og Suldal IL er arrangør.

Rennet på tysdag startar kl. 18 og det er utdeling av startnummer frå kl. 17. Me gjer merksam på at det på grunn av smittevernreglar kun er mogleg å delta for løparar som er 20 år eller yngre. Løypelengder: 1.-2. klasse – 1 km, 3.-4. klasse-1,5km, 5.-6. klasse – 2 km, 7.-8. klasse – 3 km, 9.-10. klasse + jenter jr. – 5 km og gutar jr. 10 km.

Trim- og aspirantkvelden er open mellom kl. 16.30 og 18.30 og startnummer må hentast innan kl. 18. Felles for begge kveldane er at alle må registrerast når ein parkerar og det er diverre ikkje mogleg å nytte seg av Gullinghuset i år. Det er òg sett begrensing på høgst èin føresett per deltakar. Kle deg etter vêret og velkommen i lysløypa!

Skikarusell/Telenor-karusell på Gullingen utsett

Siste nytt frå Skiforbundet og FHI angåande smittevernreglar, er at det framleis blir strenge restriksjonar kring arrangering av skirenn. Dette vil i første omong vare fram til 18. februar. Det vil seia at skikarusellen som var oppsett 15. og 16. februar komande veke desverre blir utsett i første omgong til etter 18. februar. Me utvidar påmeldingsfristen til fredag 19. februar og dei som allereie er påmelde treng ikkje gjere det på nytt. Håpar flest mogleg trass i utsetjingar av skirenn, nyt det gode vintravêret og dei fine løypene!

Skikarusell/Telenor-karusell på Gullingen 2021

Velkomen til årets korona-tilpassa skikarusell som blir todelt. Aspirantar og trimmarar får sine eigne kveldar medan dei som vil gå på tid får sine kveldar. Dette er på grunn av kravet om maks tal deltakarar og føresette på 200 stk. ved skiarrangement. Høgst éin føresett per deltakar. Ver merksam på evt. endringar. Oppdatert info vil du finne på www.suldal-il.no eller på FB, Suldal IL Skigruppa.

Datoar skirenn med tidtaking
1. karusell måndag 15. februar – fristil
2. karusell tysdag 23. februar – klassisk
3. karusell onsdag 10. mars – fristil
Datoar trim og aspirant
1. karusell tysdag 16. februar
2. karusell torsdag 11. mars

Dei under skulealder er aspirantar og går så langt dei vil, både i skileiken og i løypa. Frå 1. klasse kan ein velje om ein vil gå på tid eller om ein vil gå trimklasse utan tidtaking. Det er ikkje rangering for dei under 5. klasse. I år er det berre mogleg å delta i éin klasse, anten tidtaking eller trim/aspirant. Start frå kl. 16.30 for aspirantar og trim. Start kl. 18.00 for klassar med tidtaking. Møt opp i god tid. Påmelding med namn på deltakar og føresett, fødselsår, skuleklasse, idrettslag/grend og klasse (tid eller trim/aspirant) til ski@suldal-il.no innan fredag 12. februar. Startkontigent kr. 100,- betalast i førekant på Vipps til #121948 – Suldal IL.

Hjelmeland IL og Suldal IL