Snart klart for oppstart av snøproduksjonsanlegg

Arbeidet med snøproduksjonsanlegget i lysløypa er godt i gong, og om alt går etter planen vil ein gjennomføra testkøyring av anlegget i starten av januar. Ein vil då ha på plass snøproduksjon for ein runde på 1,3 km frå Gullinghuset og sørover, med planar for ytterlegare forlenging på sikt.

Etter fullført testkøyring tek ein sikte på å produsere snø ved første anledning. Ein må rekne med 5-7 dagars produksjon for å dekkje behovet. Anlegget krev at ein har to personar kontinuerleg tilstades for overvaking og rigging/flytting av snøkanoner. Arbeidet vil bli leia av ansvarleg person med opplæring, men ein har også behov for ein medhjelpar. I den anledning har idrettslaget behov for dugnadsinnsats frå medlemmer og andre interesserte. Me ønskjer difor tilbakemelding frå personar som kunne tenkje seg og bidra med litt arbeidsinnsats. Har du lyst til å vere med på dette er det fint om du kontaktar oss på e-post ski@suldal-il.no eller telefon 95944128. Indiker gjerne kva tid på døgnet som kan vere aktuelt (dag, ettermiddag/kveld, natt) og kor lenge ein kan vere med. Ingen innsats er for liten!

I framtida har me som målsetjing at dette arbeidet skal utførast av eksterne, finansiert av ulike aktørar med interesser i at ein får på plass skiløyper tidlig i sesongen. Men inntil ei slik ordning er på plass håpar me mange har lyst til å bidra.

Med helsing

Snøproduksjonsprosjektet

Stort pengedryss til snødryss i ljosløypa ved Mosvatnet

I kveld kunne ein veldig glad gruppeleiar, Per Even Tjøstheim, få gleda av å motta gåve-sjekken på heile 500.000,- frå Hjelmeland Sparebank.

Banksjef Susanne Poulsen og Odd Magne Hetlelid var dei to budbringarane som kom med pengedrysset som skal bidra til snødryss i ljosløypa ved Mosvatnet.

I desse dagar er ein i ferd med å gjere siste rest av arbeidet med snøproduksjonsanlegget sitt første byggjetrinn. Mangel på nedbør har endelig gjort det mulig å fullføre matevannsgrøfta frå Mosvatnet. Via vassledning frå Mosvatnet skal ein hente nødvendig vasstilførsel til snøkanonene.

Håpet er at ein allereie i vinter skal kunne produsere snø. Dette føreset at installasjonsarbeidet går som planlagt og at været gir oss minst eit par kuldegrader slik at snøen kan dryssa frå kanonene når anlegget står klart. Då vil ein i denne omgang kunna produsere snø på stadionområdet ved Gullinghuset og ut mot 2-kilometeren (for dei som er lokalkjende).

 

Bestilling av klubbklede – Suldal IL Ski

OBS! Frist 1. november
I år lanserer me nettbutikk frå Trimtex for bestilling av skiklede. Av ulike grunnar er fristen for bestilling kort og nettbutikken med våre klede stenger 1. november. Dette er for å få kleda tilsende innan veke 51.
I butikken vil de finna ulike modellar både til ungar og vaksne.
Dette fungerer slik som nettbutikkar elles der de sjølv bestiller, betalar og får det sendt til dykk.
Me er så heldige å ha god sponsorhjelp frå ulike bedrifter i Suldal – dette gjer det mogleg å ha sterkt reduserte prisar ut til medlemmene i Suldal IL.
Klikk her for å komma til nettbutikken eller kopier adressa til nettlesaren din:

(meir…)

Mosvatnet rundt 2020

Seniorane ut frå start.

Søndag 8. mars blei turrennet Mosvatnet Rundt igjen arrangert. Med usikre isforhold på vatnet måtte ein legge om løypetrasèen og runden om Hedlebrekk blei brukt. Med til dels mykje regn og snøsmelting heldt spora seg derimot godt og løparane fekk real klisterfør med god glid.  (meir…)

Resultat og deltaking på skikarusell 5. mars

Som dei to føregåande karusellrenna baud òg denne kvelden på flotte skiforhold med nokre minusgrader. Dette var tredje og siste karusellrennet i vinter, og snautt 200 løparar har vore med i år. Med mange foreldre, besteforeldere og søsken som heia og var med, blei det skiopplevingar både for store og små. Det er derimot endå meir plass i løypene – kanskje fleire tek turen til neste år? Sjå lenker for deltakarar i trim-og aspriantklassen, samanlagtresultat for dei som gjekk på tid og resultata frå siste renn.

Aspirant og trim, skikarusellen 2020     Telenorkarusell 2020, samanlagt

Resultatliste skikarusell 5. mars 2020 (meir…)

Skikarusell 5. mars

 

Klar- ferdig- gå!

Då er det klart for siste skikarusell i vinter. Det var opprinneleg oppsett fire karusellar, men sidan det første rennet ikkje blei avvikla på grunn av manglande snø blir det gjennomført tre renn. For dei som går på tid er det to av tre renn som gjeld i samandraget. Snøforholda er nå flotte og med meldingar om to-tre minusgrader og bortimot vindstilt, teiknar det til å bli ei flott avslutning på årets telenorkarusell. Dette rennet går i fristil og løypene er som dei to føregåande renna. Hugs at denne gongen er det premieutdeling! Om du gjerne skulle vore med på fleire skirenn i vinter, minnar me om turrennet Mosvatnet Rundt søndag 8. mars. Her er klassar for alle, både aktive og trimmarar. 

Startliste 3. karusellrenn