statistikk

Det dukkar opp fleire namn som har spelt for Suldal: Øystein Moe skal sjølvsagt på lista!

Øystein spelte både for Suldal 1 og Suldal 2 med ujamne mellomrom i tidsperioden ca 1997-2002 og er nå å finne på lista over spelarar frå 1997 og framover. Studering andre stadar enn i dalføret gjorde nok at det vart få fulle sesongar, men underteikna hugsar han som ein uredd kar med både fart og kondisjon over snittet!

Skulle det vere andre som ikkje er komme med på lista, så set me pris på å få beskjer: nettansvarleg@suldal-il.no