Suldal IL 2

Medlemmer kan nå bestilla nye treningsdressar  på Sand Sport med bestillingsfrist 10. mars 2016

Prisen er kr 490,- for born/junior og kr 590,- for vaksen/senior (medlemsprisar). De tek sjølv kontakt med Sand Sport, så skriv dei deg på lista.

Tlf 52 79 72 40.

Det blir 3 mindre logoar framme på dressen (Suldal IL, Statkraft og SpareBank 1 SR-Bank). På ryggen står det Suldal IL og ein større logo (Suldal Billag AS).

Suldal IL 3Første bestillingsfrist er  altså 10 mars 2016 hjå Sand Sport, men det kan framleis bestillast dressar hjå Sand Sport etter det, då samlar dei opp nokre bestillingar og sender inn. Dei ulike bestillingsfristane framover får de på Sand Sport. Leveringstid ca 5-6 veker.
Treng de prøve storleikar, så kan de prøva liknande treningsklede på Sand Sport (ikkje eigen prøvekolleksjon).

Modellen er slim fit i beina. På jakken kan de velja om de vil ha kort eller lang glidelås.

Denne informasjonen ligg alltid i menyen til venstre på heimesida, under Styret.