Om de kikkar i menyen til venstre, vil de sjå ei ny side som heiter Styret informerer.

På denne sida vil ein finna informasjon frå styret i Suldal Idrettslag.

Det kan vera:

  • møtereferat frå styremøter
  • årsmøter
  • årsmeldingar
  • anna informasjon

Når det kjem ny informasjon her, vil det vonaleg bli publisert eit innlegg om dette. Det kan likevel vera nyttig at ein går inn og kikkar her av og til. Alle sidene som er knytt til styret er dessutan plassert lengst opp i menyen.

Inne på sida står og ein framgongsmåte for korleis ein publiserer informasjonen.