1. karusell måndag 22. januar – klassisk

2. karusell tysdag 6. februar – fristil

3. karusell onsdag 21. februar – klassisk

4. karusell torsdag 8. mars – fristil

Dei under skulealder er aspirantar og går så langt dei vil. Frå 1. klasse kan ein velje om ein vil gå på tid eller om ein vil gå trimklasse utan tidtaking. Premie på siste rennet om ein har deltatt på tre løp eller meir. Start frå kl. 17.00 for aspirantar og trim. Start kl. 18.00 for klassar med tidtaking. Viktig å møte opp i god tid på første karusellen.

Påmelding med navn, fødselsår, skuleklasse, idrettslag/grend og klasse (tid eller trim) til ski@suldal-il.no  innan fredag 19. januar. Startpengar kr 200,- betalast på første renn (gjeld alle 4 renna.) Oppdatert info vil du finne på www.suldal-il.no

Helsing Suldal IL, Erfjord IL og Hjelmeland IL