Det er nå for blautt i delar av lysløypa til at ein får arrangere 3. karusellrenn. Me utset difor dette rennet til veka etter vinterferien, torsdag 7. mars. Me tek då òg ei vurdering på om ein kan arrangera eit 4. renn veka etter. Det er derimot fullt mogleg å trene i lysløypa og frå stadion og sørover er det fint å gå. Me satsar på meir vinter!