Start og mål blir i Breiastølsdalen, om lag 400 meter frå parkeringa ved skisentrert. På grunn av meldingar om ein del vind blir det felles premieutdeling i Gullinghuset ved lysløypa etter rennet. Løparane i barnerennet(under 8 år) kl. 12.30 får premien sin ved målgong. I Gullinghuset blir det òg kiosk og garderobar. Startnummer blir delt ut lagvis ved start. Det er vegen innover Breiastølsdalen som blir brukt som løype og me ber om at løparar og tilskodarar tek omsyn til kvarandre då trasèen kan vera noko smal for møtande løparar. Velkommen!

Startliste Suldalsrennet 08.02.2020