Det blir årsmøte i Suldal IL torsdag 26. mars.
møtet blir på personalrommet på Vinjar skule kl 19.00. Vél møtt!