Første sak i nytt år er ingen gladsak: Som følge av nye reglar og råd angåande korona frå Regjeringa, avlyser me all trening dei neste to vekene.

Det er spesielt punktet

  • Utandørsaktivitetar kan gjennomførast om det er mogleg å halde minst ein meter til andre

som gjer at me ikkje ser for oss at me kan gjennomføra fotballtreningar.

I tillegg er ungdomsskular sett på raudt nivå, som gjer at det ikkje er aktuelt for ungdom å samlast til trening.

Me håpar me kan starta med vanlege treningar for barn og ungdom frå og med måndag 18. januar.