Planen var å arrangere Suldalsrennet nå til helga og starte opp skikarusellen måndag, 8. februar. Per i dag er det begrensingar på arrangement i høve til covid-19, og for skirenn inneber det at me tidlegast kan arrangere noko renn for fleire enn medlemmer i skigruppa, først etter 14. februar. Me prøver å setje nye datoar for skirenna så snart det blir opna for det.