Harde fakta 2017

Harde fakta er sida for statistikk for a-laget.

I tabellane under får ein samanlagttala. Ein kan også finne oversyn frå kamp til kamp over kven som har spelt dei ulike kampane og kven som har gjort seg bemerka med mål, målgjevande og kort. Då klikkar du på Suldal 1 – kamp for kamp.

For Suldal 1 i 6. divisjon skal kampantal, mål og kort vere ganske nøyaktige. Målgjevande er ikkje heilt presist.

Oppdatert 08.08.17

Kampar 2017
Suldal 1
Etternamn Førenamn #
1 Berge Ingve 6
2 Fatnes Håvard 6
3 Holmestad Svein Egil 6
4 Underbakke Ørjan 6
5 Vaage Erik 6
6 Vårvik Sigvart 6
7 Espe Daniel Berge 5
8 Steine Bjørn M. 5
9 Søraas Glenn 5
10 Søraas Magnus 5
11 Espe Isak Berge 4
12 Kolstø Sven 4
13 Ibrahim Dawud 3
14 Adjemi Rene 2
15 Sjøholt Robert 2
16 Sparcholz Tim 2
17 Søraas Tore B. 2
18 Utbjoa Jone 2
19 Espe Tommy H. 1
20 Gjertsen Jone 1
21 Steine Sindre M. 1
22 Teklay Rodas H. 1
23 Wigestrand Johannes 1

 

Mål 2017
Suldal 1
Etternamn Førenamn #
Berge Ingve 2
Vaage Erik 2
Ibrahim Dawud 1
Steine Bjørn M. 1
Søraas Magnus 1
Underbakke Ørjan 1

 

Målgjevande  2017
Suldal 1
Etternamn Førenamn #
   
Berge Ingve 2
Steine Bjørn M. 1
Vaage Erik 1
Søraas Glenn 1

 

Råtassen 2017
Suldal 1
Etternamn Førenamn Gule Raude
Vårvik Sigvart 2 0
Vaage Erik 1 0
Utbjoa Jone 1 0
Underbakke Ørjan 1 0
Teklay Rodas H. 1 0