Skitrening hausten 2010

Skitreningane startar opp att etter haustferien

Tysdag kl. 17.15

–        innetrening i gymsalen og samfunnshuset på Vinjar. Ta med innesko og drikkeflaske. Gruppene vert delt i 1-4 klasse og 5 klasse og oppover. Siv Åse, Torill og Stig Morten er ansvarleg for treningane. Første trening tysdag 19 okt.

 Torsdag kl. 18.00

–        rulleskitrening på parkeringsplassen til Suldal e-verk på Sand. Ta med rulleski, hjelm, skistaver m/asfaltpigg, refleksvest og drikkeflaske. Erik er ansvarleg for denne treninga. Første trening torsdag 21 okt.

Ein kan sjølvsagt velja å gå på berre ei av treningane. Treningane vert flytta til lysløypa så snart snøtilhøva er gode nok. Pga. forsikring ved ulykker må ein vere medlem av Suldal IL, Sand IL eller Nesflaten IL for å delta på treningane. Har du spørsmål ta kontakt med:

Stig Morten Nerheim   90041460                   Erik Mathiesen   90626323

Siv Åse Hoftun 93833239                   Torill Telstad       99403439