Gubbatrim

Gubbatrim

Herre-trimmen, eller gubba-trimmen om du vil, er i gong frå tysdag 4. oktober 2016 i gymsalen på Vinjar skule.

Me møtes på TYSDAGAR KL 20.00, gamle og nye mosjonistar er hjarteleg velkomne.