God start for Suldalsgutane- og jentene!

Suldalsgutane- og jentene spelar frå årets sesong med logoen til Skattkammeret Suldal på brystet.

Det tok tid, men nå har alle laga i Suldalsgutane- og jentene endeleg vore i aksjon.

Ein kan vel ikkje seia det er blitt skikkeleg seriestemning på laga endå, men då sist gjenopningstrinn blei sett i gong i slutten av mai fekk ein i alle fall spela kampar mot lag frå nabokommunar.

Me har to G13-lag, og desse har fått spelt sine første kampar nokon gong. Debuten kom i treningskampar mot Sauda i Sauda sist veke. Sidan både Suldal og Sauda har to G13-lag, så fekk alle prøvd seg. Det gjekk meir enn godt, det vart 10-1 og 10-6 i dei to kampane, og både spelarar og trenarar var nok glade for å komma så godt i gong. På onsdag 16/6 blir det returoppgjer i Prestavikjo kl 18.30, det er berre til å ta turen! G13-1 får ikkje spelt seriekamp i vår, sesongen deira startar ikkje før til hausten. G13-2 tjuvstartar i Prestavikjo måndag 14/6 kl 18.30 mot Ølen. Trenarar til G13 er Jostein Aarthus, Kenneth Tveit, Anders Warhaug, Bjørn Benninghoff Hiim og Torjus Steine. read more…

Korona- og ildsjelstøtte til drift og utstyr frå Sparebanken vest

Sparebanken vest, ein av våre tre hovudsponsorar, har tildelt 88.000,- i ekstra støtte til drift og utstyr frå Korona- og ildsjelfondet.

Suldal IL fekk i førre veke overrekt dei to synlege bevisa på økonomisk støtte frå Korona- og Ildsjelfondet frå ein av våre viktige hovudsponsorar, Sparebanken vest på Sand.

Støtten er på 50.000,- og 38.000,- og kjem godt med i vårt arbeid med å blant anna leggje til rette for fysisk aktivitet hjå ungar. Også i år gjennomfører me «Allidrettens SFO». Nytt av året er at det er to grupper fordelt på 1.-4.klasse på Vinjar skule. Midlane vil nyttast til drift og investering i utstyr.

Utdeling av Suldal kommune sin kulturpris 2020

Suldal IL mottek Kulturprisen 2020. F.v. Helen Moen Gjuvsland – leiar i Suldal IL, Magne Steine – leiar i levekårsutvalet, Gerd Helen Bø – ordførar.

I forkant av årsmøte denne veka, kunne endeleg Suldal kommune ved ordførar Gerd Helen Bøog leiar for levekårsutvalet, Magne Steine, formelt overrekka kulturprisen 2020 til Suldal IL.

Her er grunngivinga for prisen:

Fakta

Kulturprisen i Suldal skal gå til personar eller organisasjonar med tilknyting til Suldal som gjer, eller har gjort, eit framifrå og trufast arbeid i lokalt eller nasjonalt kulturliv.

Dei innkomne forslaga viser variasjonen i kulturlivet i kommunen vår.

Suldal kommune har delt ut Kulturpris sidan 1984. I 2019 delte kommunen ut den første Eldsjelprisen, som skal alternere med Kulturprisen annakvart år.

Vedtak

LEV 054/20 25.11.2020

Kulturprisen for 2020 blir tildelt Suldal idrettslag.

Grunngjeving

Suldal idrettslag er det største idrettslaget i kommunen, og truleg den største frivillige organisasjonen generelt. Det er ei innhaldsrik og brei liste av ulike aktivitetar, tiltak, prosjekt og samfunnsengasjement som blir presentert om idrettslaget. Laget femner om både topp og breidde, men har stort fokus på at alle skal kunna vera med.

Suldal kommune meiner at Suldal idrettslag tydeleg lever opp til føremålet; .. personar eller organisasjonar med tilknyting til Suldal som gjer, eller har gjort, eit framifrå og trufast arbeid i lokalt eller nasjonalt kulturliv, og dermed er ein flott vinnar av Kulturprisen for 2020!

Skifte av utstyrsleverandør til UMBRO

Suldal IL fotball og trim har skifta utstyrsleverandør til UMBRO og kan dermed lansera ein ny kleskolleksjon.

Dette skjer fordi den forrige leverandøren endra kolleksjon til noko som ikkje passa med Suldal IL sine fargar lenger. Me har tidlegare nytta UMBRO til drakter og treningsklede og vore godt nøgde med dei.

Den gule overdelen blir nå svart, med gule detaljer. Dette passar betre til fotball slik at ein skil seg meir ut frå spelarane når ein står på sidelinja. Utgansgpunktet nå er treningsgenser med halv glidelås og treningsbukse med smale bein. Det er høve til å bestilla normale bein for dei som helst ønskjer det.

Den nye kolleksjonen finn de her: Kleskolleksjon 2021 UMBRO Bestilling på Messenger eller SMS til Jon Bråtveit innan fredag 16. april.

Det er absolutt ikkje forventa at ein nå må kjøpa nye treningsklede, bruk dei de har frå før til dei er utslitte eller for små, men når de treng ny blir det altså UMBRO.

Det kjem til å bli ein overgang der me både har UMBRO og Adidas-utstyr. Me kjem framleis til å spela i Adidas sine splitter nye speledrakter i Suldalsserien og herre- og damelag.

Suldalsgutane- og jentene treng nye speledrakter og det blir UMBRO.

Nye treningstider fotball

Påske er over og det nærmar seg forhåpentlegvis seriestart både i Suldalsserien og kretsseriane. 

For å få kampar og treningar til å gå i hop, må me endra litt på treningstidene. Dei faste treningstidene finn ein i menyen «Faste treningstider Suldal IL – Vinjar gymsal og Prestavikjo Stadion».

Kamptidspunkt varierer frå veke til veke. Full oversikt på kampar får ein på kalenderen Kampkalender alle lag. For å sjekka om det er kamp i di treningstid, kan ein sjå kalenderen Kalender for prestavikjo. Kalenderane ligg som lenkjer i menyen.

Trenarane må passa på at det er ledig i forkant av treningane.

Besøk sidan februar 2009

Ulike kategoriar

Utstyrsleverandør

Hovudsponsorar

Suldal IL på Facebook

Reiserekning

Her kan du laste ned reiserekning. Oppdatert 2020.

Grasrotandelen

Kor mykje har me fått i Grasrotandelen? klikke her!

For å registrere deg, send SMS. Skriv:
GRASROTANDELEN 983958605 til 2020 (tenesta er gratis), eller ta kontakt med tippekomisjonæren din.