Kr 400.000,- til Prosjekt Prestavikjo frå Ryfylkefondet!

Det kom ei gledeleg melding frå Ryfylkefondet denne veka om at dei støttar «Prosjekt Prestavikjo» med kr 400.000,-!

Med det viser dei verkeleg at dei står inne for visjonen om å vera ein kraftbank som sikrar og aukar busetjing og trivsel i Ryfylke. Styret i Ryfylkefondet er sett saman av fylkesordføraren og ordførarane i kommunane i Ryfylke. Vår eigen ordførar Gerd Helen Bø er styreleiar, og den kjekke meldinga vart overlevert av dagleg leiar Geir Ims.

Ryfylkefondet er ein del av Ryfylkealliansen, og det er også Ryfylkepuls som kjem Suldalsosen førstkommande tysdag for å laga repostasje med anna om Suldal IL og aktiviteten vår. Me må derfor nytta høvet til å stilla opp så mange som mogleg av elevane på Vinjar skule tysdag 8. sept kl 14.00. HUGS SULDAL IL-KLEDE om de har, slik at me viser igjen. Og sjølvsagt visa at støtta me har fått kjem godt med hos oss!

Andre som ikkje er på arbeid er også velkomne!

Medlemskontingent for 2022!

Faktura for medlemskontingent er sendt ut via KlubbAdmin. I eposten ligg det blant anna link til fakturaen og Minidrett. Me har også i år brukt Norges idrettsforbund sitt system KlubbAdmin (til epostadressa di), slik at faktureringa følgjer medlemsregisteret vårt.

I kveld 01.11. vart det sendt ut faktura for betaling av medlemskontingenten, med forfall 15.11.2022. Me håpar alle som er og har vore aktive i 2022 betaler kontingenten.

Oppmodar alle som vil vera medlem om å betala kontingenten, og ved spørsmål ta kontakt med fungerande kasserar Rune Vaage på kasserar@suldal-il.no eller telefon 91 70 85 25. Her finn du informasjon om satsane på medlemskontingenten: http://www.suldal-il.no/?page_id=5347

Er du eller ungane dine med på aktiviteter i regi av Suldal IL, men har ikkje motteke varsel om faktura via epost: då ber me om at du tek kontakt slik at me får oppdatert kontaktinformasjonen og medlemslistene våre.

Ved betaling av medlemskontingent trer ulykkesforsikringa i kraft, slik at du er registert når du deltek på aktivitertar.

Ønskjer du å melde deg ut av idrettslaget gjer du det ved å senda epost til kasserar@suldal-il.no

Antal betalande medlemmer dannar også grunnlaget for tilskot til laget.

Ditt medlemskap er viktig!

Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!

Alle teikningar: Nenad Ignjatic.

Mange vil ha fått med seg at Suldal IL jobbar med å utvikla Prestavikjo stadion til eit nærmiljø- og fleiridrettsanlegg. 

Prosjektet er spelt inn til Suldal kommune til budsjetthandsaminga, og i haust vil ressursgruppa jobba med å skaffa økonomiske midlar til prosjektet gjennom kommunal støtte, spelemidlar og støtte frå stiftingar, næringsliv og andre.

Me har eit håp om at me får starta på prosjektet over vinteren, aller helst har me ein draum om å få fullfinansiert heile prosjektet slik at ein kan får realisert alt me ønskjer i løpet av 2023. For å få til dette, må me få full klaff både i budsjettet til kommunen og på Suldal IL sine søknadar om midlar. Får me det til, så er dette noko som vil skapa ein fantastisk treffstad for alle i bygda og kommunen!

Nenad Ignjatic har hjulpe oss med å visualisera aktivitetane me ønskjer å samla rundt kunstgrasbanen gjennom nokre flotte teikningar. Dei ser du i videoen og under presentasjonen av prosjektet.

Detaljar om prosjektet kan de lesa dykk til i presentasjonen under.

Ønskjer du, di bedrift eller din organisasjon å bidra? Me blir svært glade for det! Ta kontakt med Jon Bråtveit: fotball@suldal-il.no

Ein liten videosnutt på to minutt, teikningar av Nenead Ignjatic, satelittbilde frå Google Maps. Musikk: iMovies.

 

Her er presentasjonen av «Prosjekt Prestavikjo». Klikk på presentasjonen for å komma vidare.

Sjå teikningane til Nenad Ignjatic:

KM rulleski Sandnes Arena

 

Laurdag 22.oktober vart det arrangert KM på rulleski i Sandnes Arena. Det er eit flott rulleskianlegg. 😊
Mange frå Suldal deltok: Amalie Lunde, Svein Aksel og Vilde Tjøstheim, Serina Litlehamar Kjetilstad, Hanna Lunde Hoftun, Simon og Daniel Bakka, Marte Krogh og Mathea Vik. Pallplassering vart det også for Suldal på KM, Simon Bakka gjekk inn til ein flott 2.plass. Frå 13 år og oppover er det kretsmeisterskap. Det var sonerenn for dei som er 12 år og yngre. Nytt for dei yngste var skicross noko som slo godt ann. Det var mange unge deltakerar.
Team Elon Vest inviterte til samling i forbindelse med KM. Dette var eit tilbod for utøverar som er født i 2007-2010. Ei lærerik og inspirerande samling med besøk av Henrik Ingebrigtsen.
Eit kjekt arrangement og KM i regi av Sandnes IL 😊

read more…

500.000,- frå Sparebanken Vest til Prosjekt Prestavikjo!

Hans Olav Brustveit frå Sparebanken Vest overrekker gåva på 500.000,- til leiar i ressursgruppa for Prosjekt Prestavikjo, Jon Bråtveit.

Ein av hovudsponsorane våre, Sparebanken Vest, slo på stortromma og troppa opp på styremøtet med ei gåve på ein halv million til «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!».

Sjølvsagt er dette ei støtte som hjelper oss godt på veg mot å få realisert draumen om eit nærmiljøanlegg som me håpar kan vera til glede for alle fastbuande og tilreisande i kommunen og bygda. Denne gåva gjer at me er om lag 1/4 på veg med å samla inn den delen av budsjettet som idrettslaget sjølv må skaffa for å kunna laga til heile anlegget.

Me er svært glade for å ha Sparebanken Vest med på laget vårt, både i den årlege drifta og når me går i gong med prosjekt som skal gjera livet i Suldal endå betre!

Sjå også innlegg i Suldalsposten. Meir info om prosjektet finn du på våre eigne sider.

Rulleskirenn på Hovden

Laurdag 15.oktober var det rulleskirenn på Hovden. Omlag 100 aktive utøverar stilte til start. Hovden viste seg fram i det flotte haustveret. Sol og ikkje så verst temperatur. Suldølene som tok turen over fjellet var Simon, Daniel og Thomas Bakka, Cecilia og Mathea Vik, Marte Krogh og Hanna og Magnus Lunde Hoftun. Thomas, Mathea og Marte var på HGSu-samling 14. – 16.oktober, og fekk mykje trening og inspirasjon ilag med andre ivrige konkurrentar.
Håpar fleire tek turen på KM neste helg 22.oktober i Sandnes arena 😊

Klikk deg vidare for bilde!

read more…

100.000,- frå Grieg Seafood Rogaland til «Prosjekt Prestavikjo»!

For ei veke sidan fekk me den flotte meldinga om at Grieg Seafood Rogaland ønskjer å støtta «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!» med kr 100.000,-!

Dette er ein flott start på søknadsrunden Suldal IL tek til stiftingar, organisasjonar og næringsliv i haust for å dekka inn vårt del til det spennande nærmiljøanlegget me ønskjer å laga til i Prestavikjo. Det veldig kjekt at Grieg Seafood Rogaland vil vera med og hjelpa oss på veg, og støtta kjem sjølvsagt godt med. Grieg er alt ein aktiv støttespelar for Suldalsgutane- og jentene gjennom å vera hovudsponsor for dette samarbeidsprosjektet, og at dei også gir bidrag til nærmiljøprosjektet viser at dei vil lokalsamfunnet vårt godt.

Tusen takk for støtta!

Sjå meir om prosjektet på https://www.suldal-il.no/?p=19729.

300.000,- i støtte til tribune i Prestavikjo!

I vår søkte Suldal IL om støtte til eit «førprosjekt» til det store nærmiljøanlegget me ønskjer å få til i Prestavikjo. Då fekk me kr 100.000,- kvar, totalt kr 300.000,-, av dei tre sparebankstiftingane Sparebanen Vest, SR-Bank og Sauda Sparebank. 

Å bygga tribune er ikkje eit spelemiddelprosjekt, så den kostnaden må idrettslaget stå for sjølv. Me tenkjer også at ein tribune i skråninga mot samfunnshuset er ein viktig del i arbeidet med å «snu» bruken av stadion. Me ønskjer å få publikum nærare toalett, garderobe og foajé, og me ønskjer å flytta kiosken til plassen utanfor foajéen.

Publikum vil også komma nærare spelarane når dei går opp og ned mellom stadion og garderobe. For ikkje å snakka om å kunna sitta godt på solsida av stadion. Det er nokre utfordringar me må tenkja nøye gjennom før me tek til med arbeidet. Det går på å gjera tribunen tilgjengeleg for alle, og kor den skal plasserast slik at den kjem i rett avstand til det som skjer på banen og kiosk/toalett på toppen. Derfor ventar me med å setta i gong til våren, når me også har betre oversikt over resten av «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!»

Tusen takk for støtta til tribune til alle tre bidragsytarane!

Jubileumsgåve frå Statkraft – besøk i Hylen kraftstasjon

Jubileumsgåva frå Statkraft blei 5. oktober ein sosial og kunnskapsgivande ettermiddag med god variasjon i aldersspenn på dei frammøtte.

Statkraft spanderte pizza og utfordra oss med quiz etter endt presentasjon rundt drifta si og Suldal sin vasskraft posisjon både nasjonal og i internasjonal målestokk.

🥇To lag klarte full pott på quizen🥇

 

Team Tjøstheim (Ella, Vilde, Svein, Aksel, Per Even og Turi) .

Team Rein energi (Geir Bjarte, Tora, Gunvor, Jens, Sven Hoftun, Mari)

 

Begge laga kom òg opp med kreative slagord.

Team Tjøstheim:

Vatn e tingen

Suldal e kingen

Kingen e vatn

Nå er det berre å halde på hatten

Yo!

 

Team Rein energi:

Suldal=rein energi

Frå vatn til straum

Gir livet i Suldal til ein draum

 

Gratulerar til vinnarlaga!

Takk for oss, Statkraft!

Besøk sidan februar 2009

Ulike kategoriar

Utstyrsleverandør

Hovudsponsorar

Suldal IL på Facebook

Reiserekning

Her kan du laste ned reiserekning. Oppdatert 2020.

Grasrotandelen

Kor mykje har me fått i Grasrotandelen? klikke her!

For å registrere deg, send SMS. Skriv:
GRASROTANDELEN 983958605 til 2020 (tenesta er gratis), eller ta kontakt med tippekomisjonæren din.