Statkraft støttar Prosjekt Prestavikjo med kr 10.000!

Ein av hovudsponsorane våre, Statkraft, gir kr 10.000,- til Prestavikjo. Det er kjekt å ha næraste nabo med på laget!

Midlane kjem gjennom ordninga «Min hjertesak», der dei ansatte kan nominera prosjekt som kjem nærmiljøet til gode. Ordninga gir kr 10.000,- til formåla dei støttar. Den ansatte som har nominert har sjølv brukt utallige timar i Prestavikjo og i fotballen i Suldal IL, både som stødig midtstoppar, trenar, oppmann, fotballgruppemedlem og i mange andre roller. I «gamle dagar» festa han slådda på bilen og løyste opp den frosne grusen i nordre sving før vintertreningane til a-laget. Spør ein denne karen om noko, så er svaret alltid «Jøsses ja!»

Statkraft kom til bygda då Ulla-Førre-prosjektet (Usikker kjelde: Wikipedia.org) skulle realiserast, og var ein viktig støttespelar då fotballbanen blei etablert i 1977. Dei stod med anna for at det blei lys på banen alt då, lys som i dag er 45 år og modent for utskifting.

Under prosjektet me nå held på med, bidreg Statkraft i tillegg til denne gåva med lagringsplass og lån av diverse utstyr som me har bruk for. Som hovudsponsor gjennom fleire ti-år, er og har Statkraft vore viktig for aktiviteten i Suldal IL.

Tusen takk for gåva!

Montèr Suldal støttar Prosjekt Prestavikjo med materialar!

Hallvard på Montèr Suldal var ikkje vond å be då me hadde bruk for materialar til 3’ar-banen. Tusen takk for det!

Det var behov for 150 meter med 2×4 for å sikra oss at vanta til 3’ar-banane ikkje kom ut av stilling då det skulle støypast. Såpass mange meter utgjer fleire tusen kroner, så me er svært glade for at vår lokale byggvarehus hadde lyst til å hjelpa oss med dette.

Montèr Suldal på Garaneset bør vera kjent for dei fleste, men kanskje veit ikkje alle at det er Noregs største byggvarekjede med 140 byggvarehus rundt i landet. Montèr er ein del av Optimera AS.

Takk for gåva!

Sparebanken Vest slår til med nye kr 200.000,- til Prosjekt Prestavikjo!

På grunn av naudsynt utskifting av lysmaster på kunstgrasbanen, er det framleis behov for meir midlar for å få alt på plass. Her stilte Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest opp igjen med kr 200.000,-. Totalt har banken gitt kr 800.000,- til prosjektet!

Det har tidlegare komme kr 100.000,- til tribune som nå er på plass, og kr 500.000,- til resten av prosjektet. Sparebanken Vest, som er ein av hovudsponsorane våre, stiller på denne måten opp som ein svært viktig del av anlegget som etter kvart kjem på plass i Prestavikjo.

Tusen takk for gåva!

Protokollar frå styremøte Suldal IL

Det blir sjølvsagt skrive protokoll/referat frå møte i Suldal IL sitt styre. Desse vil me skal vera tilgjengelege for medlemmer.

Me har ikkje vore så flinke til å legga ut dei siste åra, veit ikkje om me kan skylda på korona. Dette skal me gjera betre framover. De vil finna protokollane i menyen under «Styret og medlemsinformasjon» og vidare «Styret informerer«.

Siste protokoll er frå møtet 18.10.2023. Er de interesserte i å vita kva som blir diskutert og vedteke, så kan de inn og forvitna dykk her.

Avslutning Suldalsserien 2023

Den årvisse avslutninga av Suldalsserien gjekk som vanleg føre seg i gymsalen.

Fast program dette året også:

  • Premieutdeling til spelarar, trenarar, banemannskap og dommarar.
  • Pølser, brus og kaffi.
  • Trekning av gåver frå sponsorar.

I år var det litt færre premiar, men det var desto meir solide saker som blei lodda ut. Sparebanken Vest, Statkraft og Haugaland Kraft stilte med fruktkorger, gåvekort, sekkar, glas, karaffel, solide drikkeflasker, fotball, paraply og sitteunderlag. Tusen takk til alle!

Me er også blitt lova nokre premiar frå samarbeidsklubben FK Haugesund. Dei som ikkje vann, vil derfor få ein ekstra vinnarsjanse når me får desse i hende. Informasjon om dette kjem når me har det klart.

Sesongen er altså slutt, noko som betyr planlegging av ny sesong. I 2024 er det Suldal IL som skal arrangera Suldalsserie og cup. Takk for i år, og vel møtt neste år!

PS: Nokre lag held fram med trening utover i november.