Kr 50.000,- frå Tjøstheim Kraft AS til Prosjekt Prestavikjo!

For ein månad sidan fekk me gledeleg melding om at Tjøstheim Kraft AS ønskjer å støtta prosjektet med kr 50.000,-.

Det er ekstra kjekt å få lokale aktørar med på laget, og at dei vil bidra til eit godt lokalsamfunn med aktivitet og møtestad.

Tjøstheim Kraft AS held sjølvsagt til med utgangspunkt i Tjøstheimsgardane.

Wikipedia kan fortelja følgande:

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 405 meter i Tjøstheimsåna.

Installert effekt er 3,9 MW. Årsproduksjon er 13,7 GWh.

Årsmelding Prosjekt Prestavikjo

Det er årsmøte i Suldal IL onsdag 29. mars kl 19.30. Alle sakspapir vil komma snarast. Her er årsmeldinga frå «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!»

Merk at årsmeldinga blei skriven 9. februar 2023. Etter dette har me fått kr 50.000,- i støtte frå Tjøstheim Kraft AS. Me er også komne lenger i arbeidet med søknadar, dispensasjonar, varslar og andre vurderingar.

Ella og Kari på treningssamlingar

I vinter har to av Suldalsjentene våre vore ute og prøvd seg på treningssamlingar der dei har fått møtt andre jenter med ambisjonar og fotballferdigheiter. Ella Tjøstheim og Kari Fossan Steine har vore både på Karmøy, i Haugesund og i Bergen og spelt fotball.

Jentene var først på samling på Karmøy i haustferien med Norsk Spillerutvikling NSU. Dette er eit tilbod som er ope for alle, men som er tilrettelagt for ekstra motiverte fotballspelarar med gode røynsler og haldningar. I denne kategorien er absolutt både Ella og Kari, og det var ikkje vanskeleg for Suldal IL å formidla dette tilbodet til dei.

(meir…)

Solid støtte frå Suldal kommune til Prosjekt Prestavikjo!

For at Prosjekt Prestavikjo  skal sjå dagens lys og bli eit nærmiljøanlegg for alle, er me fullstendig avhengige av å ha Suldal kommune med på laget. Det har me hatt til gangs!

Eit anlegg som dette må bli godkjent av kommunen for at ein skal få sentrale spelemidlar, tidlegare kalla tippemidlar. Dette er midlar som kjem frå Norsk Tipping, og ligg på om lag 1/3 av kostnadane. Kommunen må også vera viljug til å gå inn med om lag 1/3 av kostnadane for at spelemidlane skal bli utløyst. I eit prosjekt til nærare 11 million kroner utgjer kommunen sin del atskillige millionar. Me veit også at det kan ta fleire år før spelemidlar blir utbetalt. Om ein då ikkje har ein vilje i kommunen til å forskotera desse spelemidlane, så kjem ein ikkje i gong med bygginga. Heldigvis har Suldal kommune denne viljen!

Suldal IL var også tydelege på at det nok ikkje var realistisk for oss å skaffa dei i overkant av 4 millionane som blir idrettslaget sin del av anlegget, og at me trong hjelp av kommunen til deler av dette beløpet om me skulle gå i gong. Også det fann dei ei løysing på og forskoterte det me ba om frå momskompensasjonen som idrettslaget vil få når anlegget er ferdig.

Kanskje var det perfekt timeing å søkja om midlar til Prestavikjo nå når kommunen har fått gode inntekter, men uansett har politikarar, administrasjon og andre ansatte i Suldal kommune verkeleg bidratt med store summar i kroner, rask service og mange gode ord og tips på vegen. Dette gjer at prosjektet vil bli sett i gong, og at det kan skje raskare enn om kommunen berre hadde gjort det dei «måtte» gjera.

Tusen takk!

kr 100.000,- frå Hjelmeland Sparebank til Prosjekt Prestavikjo!

Måndag hadde ressursgruppa for prosjektet møte i foajèen på Samfunnshuset, og trur de jammen ikkje at Odd Magne Hetlelid frå Hjelmeland Sparebank stakk innom!?

Odd Magne Hetlelid frå Hjelmeland Sparebank med gåva til Prosjekt Prestavikjo.

Med seg hadde han ein gåvesjekk på kr 100.000,- til nærmiljøanlegget i Prestavikjo, noko som sjølvsagt løfta ei elles god steming ytterlegare denne januarkvelden. Hjelmeland Sparebank er etter måten ein liten bank, men har dei siste åra støtta Suldal IL med atskillige hundretusenlappar, då spesielt til snøproduksjon. Hjelmeland IL er jo ein stor brukar av skianlegget vårt. Fotballen vår har dei også støtta, både kunstgraset og Suldalsgutane- og jentene. At dei i tillegg ønskjer å vera med på prosjektet på Suldalsosen vitnar om godt naboskap, og hjelmelandsbuen er sjølvsagt velkomne til å bruka anlegget når det står klart.

Kjekt at Odd Magne tok turen personleg, der han også fekk ein kort innføring i korleis me ønskjer å bruka pengane han kom med.

Tusen takk!