Kr 20.000,- frå Norsk Stein til Prosjekt Prestavikjo!

Førjulsgåva frå Berakvam var kr 20.000,- til prosjektet frå Norsk Stein. 

Norsk Stein er ei hjørnesteinsbedrift i kommunen, med mange ansatte som også er medlemmer i Suldal IL. Dei er frå før gode bidragsytarar til drifta til idrettslaget gjennom å både vera skiltsponsorar, bidra med støtte til treningsklede, og  som mangeårig sponsor til Suldalsgutane- og jentene.

Nå er dei med på Prosjekt Prestavikjo med kontantbeløp, og kan hende blir det andre avtalar med dei i høve prosjektet framover også.

Tusen takk!

Kr 5000,- frå Suldal bygdekvinnelag til Prosjekt Prestavikjo!

Rett over nyttår fekk me svar på søknad til Suldal bygdekvinnelag om at dei ønskjer å støtta «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!» med ein kontantsum på 5000 kroner. Det set me stor pris på!

Det er både viktig og kjekt at prosjektet har støtte frå lokale lag og foreiningar, for me håpar at også kvinner i alle aldrar i bygda vil finna ein aktivitet dei likar i Prestavikjo. At folk i bygda har tru på prosjektet og ønskjer det velkommen er ei vitamininnsprøyting.

I tillegg til kronebeløpet, går også bygdekvinnene i bresjen og vil stilla med dugnadsinnsats når den tid kjem. Dette er eit supert signal, og til inspirasjon for andre!

Tusen takk for støtta!

Nyttårscup 2022

Finalistar:
Frå venstre:
2. plass: Sindre, Mulue, Teame
1. plass: Ørjan, Bjørn, Vidar.
3. plass: Øyvind, Øystein, (Ronny gått).
4. Plass: Tobias, Hallvard, (Jørgen gått).

Omsider var det tid for ein ny Nyttårscup etter to år med coronapause. 

Sist cup var i 2019, då var det med sju herrelag og fire damelag. I år blei det svært god oppslutnad blandt herrene, spesielt frå dei yngre rekker. Det er svært kjekt! Litt synd det var få damer som meldte seg. Tre påmeldte blei for lite til å laga cup. Håpar me greier å finna ein form som gjer at fleire melder seg neste år!

Som alltid er det indivuduell påmelding og trekking av lag. Her var aldersbestemte spelarar i 10. klasse, a-lagsspelarar, gubbaspelarar og noko midt mellom. Aldersspennet var vel på over 40 år, men kven som var yngst og eldst viser ikkje nødvendigvis på banen. (meir…)

Kr 400.000,- til Prosjekt Prestavikjo frå Ryfylkefondet!

Det kom ei gledeleg melding frå Ryfylkefondet denne veka om at dei støttar «Prosjekt Prestavikjo» med kr 400.000,-!

Med det viser dei verkeleg at dei står inne for visjonen om å vera ein kraftbank som sikrar og aukar busetjing og trivsel i Ryfylke. Styret i Ryfylkefondet er sett saman av fylkesordføraren og ordførarane i kommunane i Ryfylke. Vår eigen ordførar Gerd Helen Bø er styreleiar, og den kjekke meldinga vart overlevert av dagleg leiar Geir Ims.

Ryfylkefondet er ein del av Ryfylkealliansen, og det er også Ryfylkepuls som kjem Suldalsosen førstkommande tysdag for å laga repostasje med anna om Suldal IL og aktiviteten vår. Me må derfor nytta høvet til å stilla opp så mange som mogleg av elevane på Vinjar skule tysdag 8. sept kl 14.00. HUGS SULDAL IL-KLEDE om de har, slik at me viser igjen. Og sjølvsagt visa at støtta me har fått kjem godt med hos oss!

Andre som ikkje er på arbeid er også velkomne!