Klede Suldal IL 2024

Det er tid for ny runde med bestilling av klede. Frist 1. februar!

Klikk deg inn på Kolleksjon UMBRO Suldal IL 2024 og finn ut kva du ønskjer og kva storleik du treng. Lenkjene i lista skal fungera, slik at ein kan klikka seg inn og lesa meir om plagga.

Her finn både dei som soknar til Suldal IL og dei som er med på Suldalsgutane- og jentene sine klede.

Me ser at Core-serien for tida har rabatterte prisar. Usikre pr dags dato på om Suldal IL får dei prisane eller ikkje. Får me kjøpa inn til nedsett pris, justerer me prisane når me sender ut faktura. Me må halda oss til avtalar her.

Send bestilling på e-post til fotball@suldal-il.no innan 1. februar.

Mykje snø, men nå er graset grønt

Takk til Statnett for lån av snøfres!

Det er mykje snø som skal vekk for å få til ein grei speleflate på kunstgraset i Prestavikjo.

Av gammal vane trudde me at snøen som kom i desember kom til å regna vekk før jul. Det gjorde den ikkje. Den sette seg godt, stor mengd og nokså kompakt. Då banen skulle ryddast til treningsoppstart på nyåret, var det klart at dette var for stor jobb for ATVen vår. På leit etter snøfres, fekk me tips om at Statnett hadde eit monster av ein fres på lur. Per Åge stilte opp med både ei stor og ein liten fres og god instruksjon, slik at me fekk jobba oss ned til graset. Det var ein heil jobb, nærare 30 dugnadstimar med maskinføring måtte til for å rydda 1/3 av banen.

Dette var i den kalde, klare perioden, og me fekk gjennomført nokre treningar før det lava ned med snø nå den siste veka. Heldigvis var det lett, kald snø som kom, og den fekk me rydda vekk gjennom fleire rundar med ATVen. Vermeldinga for inneverande helg viste at det måtte gjerast ein jobb fredag før mildveret og regnet kom og gjorde snøen uhamsleg og tung.

I dag var det berre 10 cm med snøslaps som trong ryddast, og nå er graset grønt.

(meir…)

Frivilligfest 2024

Den frivillige forsamlinga samla i Samfunnshuset.

Sist fredag tromma idrettslaget saman til samling og fest for dei som har vore frivillig dei siste fire åra. Sist gong me hadde eit slikt treff var før korona, i 2019, så det var på tide at me fekk sett oss ned i lag oss igjen.

Desse fire åra er det heile 126 personar som har bidratt for å halda hjula i gong innan ski, fotball, trim, økonomi, prosjekt, styre og dugnad. Og då har me ikkje tatt med dei som har stilt opp i kiosk, køyring og enkelte andre ting. Det kunne fort blitt heile bygda!

Av dei inviterte var det 50 stk som møtte opp på samfunnshuset. Første del av kvelden var via til informasjon og gruppearbeid. Leiar Helen ønska velkommen og sa litt om stoda i idrettslaget. Jon følgde på og informerte om fotballgruppa og Prosjekt Prestavikjo, mens Magnus fortalde kva skigruppa dreiv med.

(meir…)

Nyttårscup 2023 – menn

Medaljevinnarar 2023: Frå venstre: Sølv: Ingve Berge, Ronny Mehus Rugland, Bjørn Wigestrand. Gull: Tor Olav Berge, Torjus Steine, Jone Utbjoa. Bronse: Jone Odden, Simret Isack, Lars Tveit Lavalette.

Dagen etter at damene hadde gjort unna si turnering, var det tid for menn, herrer, gutar og gubbar.

Heile 45 påmeldte, men noko fråfall med innlagde ringevikarar gjorde at det blei 43 spelarar fordelt på 14 lag. Vesentleg meir enn me pleier å vera. Spesielt kjekt var det med mange debutantar frå 9. klasse!

Spelarane blei som vanleg trekte og fordelt på nemnde 14 lag. Alt ved trekninga var det nok nokre lag som peika seg ut i favorittsjiktet. Laga blei fordelt på to puljer med sju lag i kvar pulje. Laga i puljene møtte kvarandre i enkelt seriespel, slik at alle spelte seks kampar. Dei to beste i kvar pulje gjekk vidare til semifinale.

(meir…)