Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/2/s/suldal-il/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2427
Jon Bråtveit | Suldal idrettslag

300.000,- i støtte til tribune i Prestavikjo!

I vår søkte Suldal IL om støtte til eit «førprosjekt» til det store nærmiljøanlegget me ønskjer å få til i Prestavikjo. Då fekk me kr 100.000,- kvar, totalt kr 300.000,-, av dei tre sparebankstiftingane Sparebanen Vest, SR-Bank og Sauda Sparebank. 

Å bygga tribune er ikkje eit spelemiddelprosjekt, så den kostnaden må idrettslaget stå for sjølv. Me tenkjer også at ein tribune i skråninga mot samfunnshuset er ein viktig del i arbeidet med å «snu» bruken av stadion. Me ønskjer å få publikum nærare toalett, garderobe og foajé, og me ønskjer å flytta kiosken til plassen utanfor foajéen.

Publikum vil også komma nærare spelarane når dei går opp og ned mellom stadion og garderobe. For ikkje å snakka om å kunna sitta godt på solsida av stadion. Det er nokre utfordringar me må tenkja nøye gjennom før me tek til med arbeidet. Det går på å gjera tribunen tilgjengeleg for alle, og kor den skal plasserast slik at den kjem i rett avstand til det som skjer på banen og kiosk/toalett på toppen. Derfor ventar me med å setta i gong til våren, når me også har betre oversikt over resten av «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!»

Tusen takk for støtta til tribune til alle tre bidragsytarane!

Adelskalender og toppskårarliste a-lag er oppdatert

Statistikken for a-laget er oppdatert etter 2022-sesongen.

Det er litt kjekt og sjå gjennom listene og finna namn listene ein gjerne hadde gløymt ut har spelt fotball for Suldal IL sitt a-lag. Frå 2009 har me også ganske god kontroll på antal kampar og mål. Det er nokre år sidan listene blei oppdatert på heimesida, men dei blei oppdatert til Jubileumsboka til Suldal IL i 2021.

Klikk på dei blå lenkjene for å komma til listene:

 • Spelarar og trenarar frå 1977 til i dag.
  • 23 forskjelege trenarar er lista opp, nokre har tatt fleire rundar.
  • 249 spelarar har aksla suldalstrøya, den første som debuterer neste sesong blir nr 250!
 • Adelskalender for Suldal 1 og Suldal 2 frå 2009-2022
  • Jone Utbjoa har flest kampar for Suldal 1, med 152 stk.
  • Ørjan Underbakke har flest kampar for Suldal 2, og flest seniorkampar totalt i åra 2009-2022.
  • 117 spelarar har spelt for Suldal 1 desse åra.
  • 80 spelarar har spelt for Suldal 2 i same periode.
  • Det er nokre år sidan me hadde 2’ar-lag nå.
 • Toppskårarlista 2009-2022
  • Tore Bendiksen Søraas toppar lista med 74 mål.
  • Suldal 1 har skåra 465 mål i perioden.
  • 54 spelarar har skåra mål.
  • Me har fått 11 sjølvmål i vår favør.
  • Sigurd Slåtto er toppskårar for Suldal 2 med 34 mål.

Avslutning a-lag

Tore blei årets spelar for tredje gong. Her bilde frå sist gong i 2009-2010!

Sesongen 2022 er over for a-laget i 6. divisjon. 

Det enda med 6. plass, eitt poeng bak laga på 4. og 5. plass. Ei lita oppsummering av sesongen finn ein på slutten av kampreferatet frå siste kamp: Suldal – Hjelmeland.Suldal – Hjelmeland.

Etter kampen var det samling på Båthuset på Sand med fotball på TV, pizza, quiz og utdeling, før Sjøhuset stod for tur for mange. Soleklar quizvinnar blei Ørjan Underbakke, han var best både i 6. divisjonsquiz og Premier League. Ein pose med bamsemums blei premien.

Åtte personar fekk heider og ære. Desse var: (meir…)

6. div: Suldal – Hjelmeland 6-2 (2-1)

Toppskårar for tredje sesong på rad: Tore Bendiksen Søraas. Fire mål i dag, 13 totalt.

Aldri har det vore så godt med revansje som i dag!

Det var to ting som gjorde lokalderbyet spesielt interessant i dag: Me hadde behov for revansje etter den grusomme 2. omgangen me hadde i bortekampen mot Hjelemeland, og Hjelmeland måtte ha poeng for å unngå sisteplassen og nedrykk. Me vil jo helst ha Hjelmeland i same divisjon som oss, men etter den audmjukinga me opplevde i år, var det ingen nåde. Så pleier det jo ofte bli slik at ein får behalda plassen i divisjonen sjølv om ein rykkar ned. Så forhåpentlegvis møtest me igjen neste år.

Hjelmeland var klar for å kjempa for plassen sin. Det gjekk vel om lag 18 sekund før dei slo ein lang ball i vårt bakrom. Spissen gjorde ingen feil, og 0-1 var eit faktum. Rett etter var dei gjennom nok ein gong, men då fekk me avverga. Så kom me meir med og fekk spelt ballen slik me ønskjer. Spesielt farleg vart Sander Deilkås, tilbake i Suldalsdrakt etter mange år vekke. Ved fleire høve fekk han gjennomspel og kom seg inn i boksen. Ein gong var ein god hjelmelandskeeper raskt nede og avverga, neste gong blei han takla og dommaren bles straffe. Straffen sette kaptein Jone Utbjoa trygt i mål, og me var tilbake til start. (meir…)

14 fullførte del 1 av Grasrottrenarkurset i fotball

Miniknott Suldal IL 2022 og grasrottrenarane.

Tre måndagar i september har me fått besøk av G14-trenar og spelarutviklar Espen Elvemo frå FK Haugesund til å leia oss gjennom Grasrottrenarkurs del 1.

Grasrottrenarkursa er første steg på trenarutdanninga som kan leia til fullt utdanna trenar på UEFA-nivå. Grasrottrenar rettar seg mot klubbtrenarar på barne- og ungdomsnivå, og er bygd opp av fire kursrekker på tre økter.

Del 1, som me nå har gjennomført, har retta seg mot dei yngste barna, og då var det naturleg at me fekk prøvd oss i praksis på å rettleia og trena miniknottlaga til Suldal IL i desse øktene. Spelarane opplevde at det var nesten like mange trenarar som spelarar på desse øktene, og fekk tett oppfølging. Dei viste stor innsats og gode ferdigheiter. Eit av dei viktigaste prinsippa var aktivitetsprinsippet, at det skal vera minimalt med dødtid. Her var kvart sekund på trening dyrbart og skulle nyttast til aktivitet med ball! Tilløp til dødtid blei lagt godt merke til av kursleiar, og gav alle noko å tenkja på i sin trenarkvardag. (meir…)