Suldalsrennet 12. februar

Suldalsrennet i fristil går i lysløypa på Gullingen laurdag 12. februar kl. 13.00.

Gutar og jenter under 8 år har start kl. 12.30.

 

Løypelengder:

Gutar og jenter under 8 år (tom. 1. klasse) 500 m på stadion

Gutar og jenter 8 år 1km(2. klasse)

Gutar og jenter 9 og 10 år 1,5km(3.-4. klasse)

Gutar og jenter 11 og 12 år 2km(5.-6. klasse)

Gutar og jenter 13 og 14 år 3km(7.-8. klasse)

Gutar og jenter 15 og 16år, kvinner junior og senior 5 km

Menn junior og senior 10 km

Startkontigent kr. 130 for løparar tom. 16 år og kr. 150,- for junior og kr. 170,- for  senior.

Skirennet blir arrangert etter gjeldande smittevernreglar.

Det blir kiosk og varmestove, men krav om munnbind ved område kor ein vanskeleg kan halde minst 1 meters avstand

Ingen garderobe.

Parkering kr. 50,-.

Påmelding gjennom Min idrett  innan onsdag 9. februar Registrering òg for støtteapparat/foreldre gjennom min idrett. Info: www.suldal-il.no og Arrangement (skiforbundet.no)

Born under 8 år melder seg på i sekretariatet innan kl 12.00 renndagen og dei betalar ingen startkontigent.

Skikarusell 2022

  1. karusell måndag 7. februar – klassisk 
  2. karusell tysdag 22. februar – fristil
  3. karusell onsdag 9. mars – klassisk
  4. karusell torsdag 24. mars – fristil

Dei under skulealder er aspirantar og går så langt dei vil. Frå 1. klasse kan ein velje om ein vil gå på tid eller om ein vil gå trimklasse utan tidtaking. Det er ikkje rangering for dei under 5. klasse. Premie på siste rennet om ein har delteke på tre løp eller meir. Start frå kl. 17.00 for aspirantar og trim. Start kl. 18.00 for klassar med tidtaking. Viktig å møte opp i god tid på første karusellen.

Påmelding med navn, fødselsår, skuleklasse, idrettslag/grend og klasse (tid eller trim) til ski@suldal-il.no  innan fredag 4. februar. Startkontigent kr. 250,- (gjeld for alle 4 renna) betalast på førehand på Vipps til #732424 – Suldal IL.

Hjelmeland IL og Suldal IL