Medlemskontingent for 2022!

Faktura for medlemskontingent er sendt ut via KlubbAdmin. I eposten ligg det blant anna link til fakturaen og Minidrett. Me har også i år brukt Norges idrettsforbund sitt system KlubbAdmin (til epostadressa di), slik at faktureringa følgjer medlemsregisteret vårt.

I kveld 01.11. vart det sendt ut faktura for betaling av medlemskontingenten, med forfall 15.11.2022. Me håpar alle som er og har vore aktive i 2022 betaler kontingenten.

Oppmodar alle som vil vera medlem om å betala kontingenten, og ved spørsmål ta kontakt med fungerande kasserar Rune Vaage på kasserar@suldal-il.no eller telefon 91 70 85 25. Her finn du informasjon om satsane på medlemskontingenten: http://www.suldal-il.no/?page_id=5347

Er du eller ungane dine med på aktiviteter i regi av Suldal IL, men har ikkje motteke varsel om faktura via epost: då ber me om at du tek kontakt slik at me får oppdatert kontaktinformasjonen og medlemslistene våre.

Ved betaling av medlemskontingent trer ulykkesforsikringa i kraft, slik at du er registert når du deltek på aktivitertar.

Ønskjer du å melde deg ut av idrettslaget gjer du det ved å senda epost til kasserar@suldal-il.no

Antal betalande medlemmer dannar også grunnlaget for tilskot til laget.

Ditt medlemskap er viktig!

Jubileumsgåve frå Statkraft – besøk i Hylen kraftstasjon

Jubileumsgåva frå Statkraft blei 5. oktober ein sosial og kunnskapsgivande ettermiddag med god variasjon i aldersspenn på dei frammøtte.

Statkraft spanderte pizza og utfordra oss med quiz etter endt presentasjon rundt drifta si og Suldal sin vasskraft posisjon både nasjonal og i internasjonal målestokk.

🥇To lag klarte full pott på quizen🥇

 

Team Tjøstheim (Ella, Vilde, Svein, Aksel, Per Even og Turi) .

Team Rein energi (Geir Bjarte, Tora, Gunvor, Jens, Sven Hoftun, Mari)

 

Begge laga kom òg opp med kreative slagord.

Team Tjøstheim:

Vatn e tingen

Suldal e kingen

Kingen e vatn

Nå er det berre å halde på hatten

Yo!

 

Team Rein energi:

Suldal=rein energi

Frå vatn til straum

Gir livet i Suldal til ein draum

 

Gratulerar til vinnarlaga!

Takk for oss, Statkraft!

Invitasjon til alle medlemmer i Suldal IL – Hylen kraftstasjon

Invitasjon til alle medlemmer i Suldal IL

Statkraft inviterer til besøk i Hylen kraftstasjon onsdag 5/10-22.

Program:

17:00     Oppmøte Statkraft, Prestavika. Servering av pizza m/ drikke. Litt Informasjon frå Statkraft.

18:00     Avreise med buss til Hylen. Omvising i Hylen kraftstasjon.

19:30     Forventa tilbake i Prestavika (seinast kl. 20:00).

 

Påmelding til Hege H. Steine, på messenger eller sms til 922 84 585.

Begrensa med plassar. maks 50 pers.

Påmeldingsfrist: fredag 30/9-22

Vel møtt!