Protokollar

Det har tidlegare vore skrive at det er protokollar frå styremøte som ikkje er lagt ut. Det er heilt feil! Dei har fortløpande blitt publisert her på heimesida.

Protokollar har heile tida blitt lagt ut presist og i upåklageleg stand heilt frå 2017, enten som innlegg fortløpande, eller på samlesida «Styret informerer». Her tek nettansvarleg (underteikna) på seg all skuld for ikkje å henga heilt med i svingane, sjølv etter fleire påminningar om kor dei ligg.

De finn protokollar og årsmeldingar i menyen under «Styret og medlemsinformasjon» – «Styret informerer«.

Protokollar frå styremøte Suldal IL

Det blir sjølvsagt skrive protokoll/referat frå møte i Suldal IL sitt styre. Desse vil me skal vera tilgjengelege for medlemmer.

Me har ikkje vore så flinke til å legga ut dei siste åra, veit ikkje om me kan skylda på korona. Dette skal me gjera betre framover. De vil finna protokollane i menyen under «Styret og medlemsinformasjon» og vidare «Styret informerer«.

Siste protokoll er frå møtet 18.10.2023. Er de interesserte i å vita kva som blir diskutert og vedteke, så kan de inn og forvitna dykk her.

Jubileumsgåve frå Statkraft – besøk i Hylen kraftstasjon

Jubileumsgåva frå Statkraft blei 5. oktober ein sosial og kunnskapsgivande ettermiddag med god variasjon i aldersspenn på dei frammøtte.

Statkraft spanderte pizza og utfordra oss med quiz etter endt presentasjon rundt drifta si og Suldal sin vasskraft posisjon både nasjonal og i internasjonal målestokk.

🥇To lag klarte full pott på quizen🥇

 

Team Tjøstheim (Ella, Vilde, Svein, Aksel, Per Even og Turi) .

Team Rein energi (Geir Bjarte, Tora, Gunvor, Jens, Sven Hoftun, Mari)

 

Begge laga kom òg opp med kreative slagord.

Team Tjøstheim:

Vatn e tingen

Suldal e kingen

Kingen e vatn

Nå er det berre å halde på hatten

Yo!

 

Team Rein energi:

Suldal=rein energi

Frå vatn til straum

Gir livet i Suldal til ein draum

 

Gratulerar til vinnarlaga!

Takk for oss, Statkraft!

Protokoll frå styremøte Suldal IL 22.06.2022

God onsdag!

Her kjem protokoll frå det siste styremøte i Suldal IL, som var onsdag 22.juni 2022. Ein kan rapportera om mykje aktivitet og mykje gode bidrag og dugnadsinnsats til laget denne våren! Me vil takka for innsatsen så langt i år og så gler me oss til fleire aktivitetar og arrangement til hausten att! Med ynskjer om ein god sommar til alle!

Protokoll frå styremøte Suldal IL 22.06.22

Informasjonsmøte «Prosjekt Prestavikjo»

Informasjonsmøte om «Prosjekt Prestavikjo».

Torsdag 12. mai fekk Suldal IL legga fram tankar om korleis ein kan få meir aktivitet i Prestavikjo på Vinjar Grendautval sitt møte.

67 tilhøyrarar i dei fleste aldrar møtte, spesielt kjekt at det kom ungdommar!

Jon Bråtveit hadde ei gjennomgang av korleis Prestavikjo kan sjå ut, dersom grenda, idrettslag, politikkarar, sponsorar, stiftelsar og kommune går saman om å få dette til.

Målet er å laga eit nærmiljøanlegg, eit anlegg som er ope og tilgjengeleg for alle kvar dag, heile året. Det skal leggast til rette for ulik aktivitet, med spesiell vekt på den uorganiserte aktiviteten. 3’ar-bane til fotball, fleirbruksbane, pumptrack, rulleskiløype, balansepark, treningsapparat, grillplass, freesbeegolf, asfaltering for å auka mobiliteten for alle brukargrupper og tribune er nemnd som aktivitetar og element som ein kan få til. (meir…)