500.000,- frå Sparebanken Vest til Prosjekt Prestavikjo!

Hans Olav Brustveit frå Sparebanken Vest overrekker gåva på 500.000,- til leiar i ressursgruppa for Prosjekt Prestavikjo, Jon Bråtveit.

Ein av hovudsponsorane våre, Sparebanken Vest, slo på stortromma og troppa opp på styremøtet med ei gåve på ein halv million til «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!».

Sjølvsagt er dette ei støtte som hjelper oss godt på veg mot å få realisert draumen om eit nærmiljøanlegg som me håpar kan vera til glede for alle fastbuande og tilreisande i kommunen og bygda. Denne gåva gjer at me er om lag 1/4 på veg med å samla inn den delen av budsjettet som idrettslaget sjølv må skaffa for å kunna laga til heile anlegget.

Me er svært glade for å ha Sparebanken Vest med på laget vårt, både i den årlege drifta og når me går i gong med prosjekt som skal gjera livet i Suldal endå betre!

Sjå også innlegg i Suldalsposten. Meir info om prosjektet finn du på våre eigne sider.

100.000,- frå Grieg Seafood Rogaland til «Prosjekt Prestavikjo»!

For ei veke sidan fekk me den flotte meldinga om at Grieg Seafood Rogaland ønskjer å støtta «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!» med kr 100.000,-!

Dette er ein flott start på søknadsrunden Suldal IL tek til stiftingar, organisasjonar og næringsliv i haust for å dekka inn vårt del til det spennande nærmiljøanlegget me ønskjer å laga til i Prestavikjo. Det veldig kjekt at Grieg Seafood Rogaland vil vera med og hjelpa oss på veg, og støtta kjem sjølvsagt godt med. Grieg er alt ein aktiv støttespelar for Suldalsgutane- og jentene gjennom å vera hovudsponsor for dette samarbeidsprosjektet, og at dei også gir bidrag til nærmiljøprosjektet viser at dei vil lokalsamfunnet vårt godt.

Tusen takk for støtta!

Sjå meir om prosjektet på https://www.suldal-il.no/?p=19729.

300.000,- i støtte til tribune i Prestavikjo!

I vår søkte Suldal IL om støtte til eit «førprosjekt» til det store nærmiljøanlegget me ønskjer å få til i Prestavikjo. Då fekk me kr 100.000,- kvar, totalt kr 300.000,-, av dei tre sparebankstiftingane Sparebanen Vest, SR-Bank og Sauda Sparebank. 

Å bygga tribune er ikkje eit spelemiddelprosjekt, så den kostnaden må idrettslaget stå for sjølv. Me tenkjer også at ein tribune i skråninga mot samfunnshuset er ein viktig del i arbeidet med å «snu» bruken av stadion. Me ønskjer å få publikum nærare toalett, garderobe og foajé, og me ønskjer å flytta kiosken til plassen utanfor foajéen.

Publikum vil også komma nærare spelarane når dei går opp og ned mellom stadion og garderobe. For ikkje å snakka om å kunna sitta godt på solsida av stadion. Det er nokre utfordringar me må tenkja nøye gjennom før me tek til med arbeidet. Det går på å gjera tribunen tilgjengeleg for alle, og kor den skal plasserast slik at den kjem i rett avstand til det som skjer på banen og kiosk/toalett på toppen. Derfor ventar me med å setta i gong til våren, når me også har betre oversikt over resten av «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!»

Tusen takk for støtta til tribune til alle tre bidragsytarane!