Solid støtte frå Suldal kommune til Prosjekt Prestavikjo!

For at Prosjekt Prestavikjo  skal sjå dagens lys og bli eit nærmiljøanlegg for alle, er me fullstendig avhengige av å ha Suldal kommune med på laget. Det har me hatt til gangs!

Eit anlegg som dette må bli godkjent av kommunen for at ein skal få sentrale spelemidlar, tidlegare kalla tippemidlar. Dette er midlar som kjem frå Norsk Tipping, og ligg på om lag 1/3 av kostnadane. Kommunen må også vera viljug til å gå inn med om lag 1/3 av kostnadane for at spelemidlane skal bli utløyst. I eit prosjekt til nærare 11 million kroner utgjer kommunen sin del atskillige millionar. Me veit også at det kan ta fleire år før spelemidlar blir utbetalt. Om ein då ikkje har ein vilje i kommunen til å forskotera desse spelemidlane, så kjem ein ikkje i gong med bygginga. Heldigvis har Suldal kommune denne viljen!

Suldal IL var også tydelege på at det nok ikkje var realistisk for oss å skaffa dei i overkant av 4 millionane som blir idrettslaget sin del av anlegget, og at me trong hjelp av kommunen til deler av dette beløpet om me skulle gå i gong. Også det fann dei ei løysing på og forskoterte det me ba om frå momskompensasjonen som idrettslaget vil få når anlegget er ferdig.

Kanskje var det perfekt timeing å søkja om midlar til Prestavikjo nå når kommunen har fått gode inntekter, men uansett har politikarar, administrasjon og andre ansatte i Suldal kommune verkeleg bidratt med store summar i kroner, rask service og mange gode ord og tips på vegen. Dette gjer at prosjektet vil bli sett i gong, og at det kan skje raskare enn om kommunen berre hadde gjort det dei «måtte» gjera.

Tusen takk!

kr 100.000,- frå Hjelmeland Sparebank til Prosjekt Prestavikjo!

Måndag hadde ressursgruppa for prosjektet møte i foajèen på Samfunnshuset, og trur de jammen ikkje at Odd Magne Hetlelid frå Hjelmeland Sparebank stakk innom!?

Odd Magne Hetlelid frå Hjelmeland Sparebank med gåva til Prosjekt Prestavikjo.

Med seg hadde han ein gåvesjekk på kr 100.000,- til nærmiljøanlegget i Prestavikjo, noko som sjølvsagt løfta ei elles god steming ytterlegare denne januarkvelden. Hjelmeland Sparebank er etter måten ein liten bank, men har dei siste åra støtta Suldal IL med atskillige hundretusenlappar, då spesielt til snøproduksjon. Hjelmeland IL er jo ein stor brukar av skianlegget vårt. Fotballen vår har dei også støtta, både kunstgraset og Suldalsgutane- og jentene. At dei i tillegg ønskjer å vera med på prosjektet på Suldalsosen vitnar om godt naboskap, og hjelmelandsbuen er sjølvsagt velkomne til å bruka anlegget når det står klart.

Kjekt at Odd Magne tok turen personleg, der han også fekk ein kort innføring i korleis me ønskjer å bruka pengane han kom med.

Tusen takk!

Kr 20.000,- frå Norsk Stein til Prosjekt Prestavikjo!

Førjulsgåva frå Berakvam var kr 20.000,- til prosjektet frå Norsk Stein. 

Norsk Stein er ei hjørnesteinsbedrift i kommunen, med mange ansatte som også er medlemmer i Suldal IL. Dei er frå før gode bidragsytarar til drifta til idrettslaget gjennom å både vera skiltsponsorar, bidra med støtte til treningsklede, og  som mangeårig sponsor til Suldalsgutane- og jentene.

Nå er dei med på Prosjekt Prestavikjo med kontantbeløp, og kan hende blir det andre avtalar med dei i høve prosjektet framover også.

Tusen takk!

Kr 5000,- frå Suldal bygdekvinnelag til Prosjekt Prestavikjo!

Rett over nyttår fekk me svar på søknad til Suldal bygdekvinnelag om at dei ønskjer å støtta «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!» med ein kontantsum på 5000 kroner. Det set me stor pris på!

Det er både viktig og kjekt at prosjektet har støtte frå lokale lag og foreiningar, for me håpar at også kvinner i alle aldrar i bygda vil finna ein aktivitet dei likar i Prestavikjo. At folk i bygda har tru på prosjektet og ønskjer det velkommen er ei vitamininnsprøyting.

I tillegg til kronebeløpet, går også bygdekvinnene i bresjen og vil stilla med dugnadsinnsats når den tid kjem. Dette er eit supert signal, og til inspirasjon for andre!

Tusen takk for støtta!

500.000,- frå Sparebanken Vest til Prosjekt Prestavikjo!

Hans Olav Brustveit frå Sparebanken Vest overrekker gåva på 500.000,- til leiar i ressursgruppa for Prosjekt Prestavikjo, Jon Bråtveit.

Ein av hovudsponsorane våre, Sparebanken Vest, slo på stortromma og troppa opp på styremøtet med ei gåve på ein halv million til «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!».

Sjølvsagt er dette ei støtte som hjelper oss godt på veg mot å få realisert draumen om eit nærmiljøanlegg som me håpar kan vera til glede for alle fastbuande og tilreisande i kommunen og bygda. Denne gåva gjer at me er om lag 1/4 på veg med å samla inn den delen av budsjettet som idrettslaget sjølv må skaffa for å kunna laga til heile anlegget.

Me er svært glade for å ha Sparebanken Vest med på laget vårt, både i den årlege drifta og når me går i gong med prosjekt som skal gjera livet i Suldal endå betre!

Sjå også innlegg i Suldalsposten. Meir info om prosjektet finn du på våre eigne sider.

100.000,- frå Grieg Seafood Rogaland til «Prosjekt Prestavikjo»!

For ei veke sidan fekk me den flotte meldinga om at Grieg Seafood Rogaland ønskjer å støtta «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!» med kr 100.000,-!

Dette er ein flott start på søknadsrunden Suldal IL tek til stiftingar, organisasjonar og næringsliv i haust for å dekka inn vårt del til det spennande nærmiljøanlegget me ønskjer å laga til i Prestavikjo. Det veldig kjekt at Grieg Seafood Rogaland vil vera med og hjelpa oss på veg, og støtta kjem sjølvsagt godt med. Grieg er alt ein aktiv støttespelar for Suldalsgutane- og jentene gjennom å vera hovudsponsor for dette samarbeidsprosjektet, og at dei også gir bidrag til nærmiljøprosjektet viser at dei vil lokalsamfunnet vårt godt.

Tusen takk for støtta!

Sjå meir om prosjektet på https://www.suldal-il.no/?p=19729.