Startlista for rennet på laurdag er klar. Det kjem nokre etteranmeldingar i tillegg.

Forholda er gode i lysløypa nå. Det er meldt frisk vind, men ikkje nedbør og lysløypa ligg nokså lunt til. Velkommen til ein gild skidag!

 

Startliste Suldalsrennet Klubbliste Suldalsrennet