120 løparar med stort og smått stilte til start i årets Suldalsrenn. Føret var raskt og løpstidene låge, raskaste løpar på ti-kilometeren brukte ikkje meir enn 23.39!  Vinteren så langt har vore prega av lite snø, men nå får me att for arbeidet som er gjort i lysløypa siste åra og det skal ikkje mykje snø til for å få gode forhold.

Resultat Suldalsrennet 04.02.2017