Lysløype-prosjektet til Suldal idrettslag mottok nyleg ei overraskande og gledeleg gåve på heile 88.000 kroner frå SparebankenVest.

Sjå utklipp frå Suldalsposten for meir informasjon.