Hei!

Sjå lenka under for protokoll frå sist styremøte i Suldal IL.

Protokoll frå styremøte Suldal IL 12.03.20

Elles håpar me medlemma ivaretek helsa på best mogleg vis og tek vare på kvarandre. Held dykk oppdatert på Folkehelseinstituttet sine nettsider, så høyres me når tida er inne for meir aktivitet att.