Hei!

Årsmøte for Suldal Idrettslag vert onsdag 17.mars. Grunna smittevern bed me om skriftleg påmelding innan 15.mars. Sjå tidlegare utsendt melding.

Vedlagt finn dykk årsmøtedokumenta. Vel møtt!

Årsmelding Suldal IL 2020

Revisjon 2020 080320

Suldal idrettslag pr 31.12.2020

Budsjett-forslag 2021 Suldal IL