Sparebanken vest, ein av våre tre hovudsponsorar, har tildelt 88.000,- i ekstra støtte til drift og utstyr frå Korona- og ildsjelfondet.

Suldal IL fekk i førre veke overrekt dei to synlege bevisa på økonomisk støtte frå Korona- og Ildsjelfondet frå ein av våre viktige hovudsponsorar, Sparebanken vest på Sand.

Støtten er på 50.000,- og 38.000,- og kjem godt med i vårt arbeid med å blant anna leggje til rette for fysisk aktivitet hjå ungar. Også i år gjennomfører me «Allidrettens SFO». Nytt av året er at det er to grupper fordelt på 1.-4.klasse på Vinjar skule. Midlane vil nyttast til drift og investering i utstyr.