Suldal Idrettslag si jubileumsbok for 75-årsjubileumet er nå til sal.

Boka er skriven av Terje Bråtveit og Nils Bergjord, med bidrag frå dei tidlege åra i form av studieoppgåve av Arne Mehus.

Ein kan kjøpa boka på

  • Joker Suldalsosen
  • Coop Suldalsosen
  • Sand bok og IT

Ein kan også bestilla boka ved å senda e-post til jubileumsbok@suldal-il.no eller senda melding til Jon Bråtveit på tlf 924 51 155. Om skal senda boka, må ein rekna kr 106,- i porto i tillegg til utsalsprisen på kr 250,-