I går, 20.04.2022, kunne me endeleg avhalde eit årsmøte i meir kjent form enn kva som har vore tilfellet dei siste åra.  Under finn du link til årsmøtedokumenta og protokoll frå årsmøtet.

Årsmøteprotokoll Suldal IL 20.04.2022

Årsmelding Suldal IL 20.04.2021_signert