Det er årsmøte i Suldal IL onsdag 29. mars kl 19.30. Alle sakspapir vil komma snarast. Her er årsmeldinga frå «Prosjekt Prestavikjo – eit nærmiljøanlegg for alle!»

Merk at årsmeldinga blei skriven 9. februar 2023. Etter dette har me fått kr 50.000,- i støtte frå Tjøstheim Kraft AS. Me er også komne lenger i arbeidet med søknadar, dispensasjonar, varslar og andre vurderingar.