For ein månad sidan fekk me gledeleg melding om at Tjøstheim Kraft AS ønskjer å støtta prosjektet med kr 50.000,-.

Det er ekstra kjekt å få lokale aktørar med på laget, og at dei vil bidra til eit godt lokalsamfunn med aktivitet og møtestad.

Tjøstheim Kraft AS held sjølvsagt til med utgangspunkt i Tjøstheimsgardane.

Wikipedia kan fortelja følgande:

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 405 meter i Tjøstheimsåna.

Installert effekt er 3,9 MW. Årsproduksjon er 13,7 GWh.