Vaage kraftverk. Henta frå Wikipedia.no

Det er godt engasjement frå lokale aktørar til «Prosjekt Prestavikjo». Her om dagen kom det inn kr 15.000,- frå Vaage Kraft AS!

Som alle andre tilskot, vil også desse komma godt med for å få finansiert nærmiljøanlegget i hjartet av bygdo. Me er veldig glade for at mange vil vera med for å få til dette.

Vaage Kraft AS er eigar av Vaage kraftverk og nyttar i følge Wikipedia.no eit fall på 125 meter. Installert effekt er 490 kW frå tre Vanvik peltonturbinar, og årsproduksjon er 1,58 GWh.

Kjelde: wikipedia.no 24.03.2023.

Tusen takk for støtta!