Frå Wikipedia.no

Før helga kom det ny, kraftfull melding om støtte til Prosjekt Prestavikjo, denne gong frå Stråpa Kraft AS.

Heile 50.000,- kroner kjem frå kraftprodusenten til nærmiljø- og fleiridrettsanelgget me håpar på komma i gong med før sommaren. Det er skrive før, men me skriv det igjen: Veldig kjekt med lokal støtte og ser nytta av å legga til rette for aktivitet og møtestad.

Stråpa Kraft AS eig Stråpa kraftverk som nyttar fallet på 456 eller 457 meter i Stråpaåno. Kraftverket nyttar peltonturbin, og har generator på 4,4 MW. Årsproduksjonen sprikar i følge Wikipedia.no mellom 9,6-13,5 GWh.

Tusen takk for støtta!