Ein del av Prosjekt Prestavikjo er ein ny tribune som skal plasserast i skråninga mellom fotballbanen og samfunnshuset. Dette vil Ølen Betong bidra til at me får til, noko me set stor pris på!

Tribuna skal plasserast på eit platå, og det må fundamenterast mot skråninga bak. Til dette skal det brukast betong-legoklossar. Desse har Suldal IL fått svært god pris på av Ølen Betong, slik at det vil tilsvara ein rabatt på kr 40.000 eksl. mva. i innkjøp. Det svarar til kr 50.000,- om det skulle vore rein kontantstøtte.

Ølen Betong kjenner nok dei fleste til som både lokalt, regionalt og nasjonalt firma. Hovudkontoret ligg sjølvsagt i Ølensvåg, mens dei her i Suldal har halde til i Mo sidan dei tok over anlegget her i 2012. Ølen Betong driv innan fire divisjonar; ferdigbetong, betongvarer, element og logistikk. Avdelinga i Suldal driv med ferdigbetong.

Firmaet er eit av dei største i Noreg innan betong og betongvareproduksjon og blei etablert i 1974. Neste år er det altså tid for 50-årsjubileum! Det er mykje interessant lesing om bedrifta si historie på heimesida deira. Der kan ein også lesa meir om kva dei driv med på https://www.olenbetong.no/ .

I 2019 arrangerte Ølen Betong avdeling Suldal open dag, og der var det mange kjente fjes og sjå på bilda. Ta ein kikk på reportasjen her.

Tusen takk for støtta, Ølen Betong! Kjekt å få dykk med på laget.

Eit bilde frå den opne dagen i Mo. Bilde og kjelde: olenbetong.no