Trimgruppa har vore i dagsturhytta og vaska den inni, etablert nye gangvegar i stien, skilta bedre til både Stråpanuten og Bjødlenuten, og det viktigaste av alt: ny skogstrimbok er på plass i dagsturhytta i Bjødlenuten. 

På sikt vil trimgruppa henga opp kasse ute, men enn så lenge ligg trimboka inne i hytta. 

Skriv namnet ditt, og ver med i trekninga av fine gåvekort.

God tur!