Me har ikkje vore så flinke til å legga ut protokoll frå styremøta dei siste åra. Her kjem for dei to siste møta.

Så blir me kanskje litt flinkare til å gjera dette framover. Informasjon er lurt for å skapa engasjement….