Det er nokre veker sidan Per Even frå Suldal Service AS gjekk over «indre bane» for å ta knekken på alt som veks uhemma der.

Me ser det har verka, og det som ein gong spirte litt vel friskt er nå daudt og vese. Alt skal ligga til rette for grunnarbeid for entrepenørane nå.

Takk til Suldal Service AS for første del av det fysiske arbeidet i Prosjekt Prestavikjo!