Det blir sjølvsagt skrive protokoll/referat frå møte i Suldal IL sitt styre. Desse vil me skal vera tilgjengelege for medlemmer.

Me har ikkje vore så flinke til å legga ut dei siste åra, veit ikkje om me kan skylda på korona. Dette skal me gjera betre framover. De vil finna protokollane i menyen under «Styret og medlemsinformasjon» og vidare «Styret informerer«.

Siste protokoll er frå møtet 18.10.2023. Er de interesserte i å vita kva som blir diskutert og vedteke, så kan de inn og forvitna dykk her.