På grunn av naudsynt utskifting av lysmaster på kunstgrasbanen, er det framleis behov for meir midlar for å få alt på plass. Her stilte Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest opp igjen med kr 200.000,-. Totalt har banken gitt kr 800.000,- til prosjektet!

Det har tidlegare komme kr 100.000,- til tribune som nå er på plass, og kr 500.000,- til resten av prosjektet. Sparebanken Vest, som er ein av hovudsponsorane våre, stiller på denne måten opp som ein svært viktig del av anlegget som etter kvart kjem på plass i Prestavikjo.

Tusen takk for gåva!