Sida «Styre informerer» er oppdatert med årsmelding for 2023 og protokoller fram til 06.05.2024