Årsmelding for Skogstrimmen 2012

Skogstrimmen 2012

Dette var 22. sesongen med Skogstrimmen.

Innskriving i manntalet” dei siste 8 åra har vore:

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Stråpanuten

976

826

1102

893

998

915

726

853

Vassbotn

674

1012

1414

1490

1493

1404

1359

984

Gunntveitåsen

545

619

652

538

624

612

426

360

Øyane

522

550

738

783

778

1028

1018

1114

Prestastølen

336

389

281

306

239

325

267

280

Midtstølen

140

86

93

91

94

79

44

52

Vinjanuten

103

109

108

128

90

125

92

132

Fisketjønvardane

88

74

92

100

74

98

77

104

Totalt

3.384

3.665

4.480

4.329

4.390

4.586

4.009

3.879

 

Det har vore ein liten nedgang samanlikna med 2011. Men dei fleste postane hadde ein liten auke, det var trafikken inn langs Ritlandsvatnet som minka mykje. Men no er ny bru på plass, slik at det vert lettare å ta seg fram her.

Følgjande hadde 15 poeng eller meir ( 48 stykke i alt – 28 damer og 20 menn ! ):

Ingrid Lunde 130

Egil Fugleberg 99

Svein Gjuvsland 90

Solveig H. Bratland 89

Anne Brit B. Steine 82

Gro Fisketjøn 64

Helge Ronold 52

Per Førland 51

Sverre Herabakka 49

Mikael Sagsveen 45

Kari Vaage Gjuvsland 42

Brit Helland 42

Jon Nærheim 42

Kirsten Vigre 42

Anne S. Tjordal 40

Elisabeth R. Sagsveen 38

Ingebjørg Kvæstad 37

Terje Bråtveit 34

Jorunn Herabakka 33

Karin Stråbø 32

Gunn Kvæstad 31

Klara H. Nerheim 31

Brita Synnøve Solheim 31

Ragnhild Risa 30

Gro Helland 29

Tom Steinar Nærheim 29

Sigvart Tjordal 27

Astri J. Vaage 26

Kate Reidun Nærheim 26

Hilde Bergjord 25

Elfried Lunde 24

Karl Magne Aarhus 24

Olaf Arild Aarsbog 24

Edel Lund 22

Åshild Sandvik 21

Terje Solheim 21

Christoffer Straabø 21

Ellen Synnøve Hoftun 19

Kari Mehus 19

Gyrid Bakka 18

Øyvind N. Fjellhaugen 18

Olaug Herabakka 18

Jakob Roalkvam 17

Terje Steine 16

Rune Vaage 16

Tor Inge Bråtveit 15

Atle Førland 15

Jorunn Tjordal 15

I trekning av premiar vart desse ekstra heldige:

 

  • Ingrid Lunde (flest poeng av alle)
  • Anne Brit B. Steine (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)
  • Ellen Synnøve Hoftun (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)
  • Inger Bråtveit (Stråpanuten 13. august -12)
  • Brit Helland (Fisketjønvardane 17. august -12)
  • Gunnar Sandvik (Vinjanuten 8. oktober -11)

     

Sand, 10. mars 2013 For Vinjar skule Egil H. Fugleberg