Årsmelding for Skogstrimmen 2013

Dette var 23. sesongen med Skogstrimmen.

”Innskriving i manntalet” dei siste 7 åra har vore:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Stråpanuten

1102

893

998

915

726

853

807

Vassbotn

1414

1490

1493

1404

1359

984

794

Gunntveitåsen

652

538

624

612

426

360

371

Øyane

738

783

778

1028

1018

1114

733

Prestastølen

281

306

239

325

267

280

320

Midtstølen

93

91

94

79

44

52

31

Vinjanuten

108

128

90

125

92

132

139

Fisketjøn-vardane

92

100

74

98

77

104

104

Totalt

4.480

4.329

4.390

4.586

4.009

3.879

3.299

Det har vore ein nedgang samanlikna med toppåret 2010.

Men trimaktiviteten har likevel vore stor på Suldalsosen, spesielt med tanke på alle nye løypene som er laga på Osle-hammaren (mellom Tjødnarebotn og Litlehaga). Her er stiane mange og godt merka både med kart og merkeband. Stor honnør til dei som har gjort dette!

Følgjande hadde 15 poeng eller meir på Skogstrimmen 2013 ( 35 stykke i alt – 22 damer og 13 menn ! ):

Gro Fisketjøn 181

Anne Brit B. Steine 134

Ingrid Lunde 125

Egil Fugleberg 88

Svein Gjuvsland 70

Helge Ronold 58

Solveig H. Bratland 47

Brit Helland 46

Mikael Sagsveen 43

Klara H. Nerheim 40

Birgit Steine 35

Kirsten Vigre 34

Anne S. Tjordal 33

Oddbjørg S. Nærheim 31

Terje Steine 30

Brita Synnøve Solheim 28

Jon Nærheim 27

Sverre Herabakka 26

Elisabeth R. Sagsveen 26

Hilde Bergjord 25

Ingebjørg Kvæstad 24

Karl Magne Aarhus 24

Terje Solheim 23

Heidi Steine 23

Terje Bråtveit 22

Åshild Sandvik 22

Karin Stråbø 22

Per Førland 21

Jorunn Herabakka 20

Arne Brustveit 17

Ragnhild Risa 17

Jakob Roalkvam 17

Gunn Kvæstad 16

Målfrid Thommasen 16

Kari Vaage Gjuvsland 15

 

 

I trekning av premiar vart desse ekstra heldige:

Gro Fisketjøn (flest poeng av alle)

Målfrid Thommasen (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)

Terje Solheim (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)

Eirik Sandvik Halgunset (Prestastølen 19. juni 2013)

Helen Madland (Vassbotn 9. november 2012)

Kåre Olav Bakka (Stråpanuten 7. Mai 2013)

 

Sand, 16. mars 2014 For Vinjar skule Egil H. Fugleberg