Skogstrimmen 2014

Skogstrimmen 2014

Dette var 24. sesongen med Skogstrimmen. I 2015 vert det altså eit lite jubileum!

”Innskriving i manntalet” dei siste 8 åra har vore:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Stråpanuten

1102

893

998

915

726

853

807

1046

Vassbotn

1414

1490

1493

1404

1359

984

794

984

Gunntveitåsen

652

538

624

612

426

360

371

654

Øyane

738

783

778

1028

1018

1114

733

1223

Prestastølen

281

306

239

325

267

280

320

405

Midtstølen

93

91

94

79

44

52

31

60

Vinjanuten

108

128

90

125

92

132

139

169

Fisketjønvardane

92

100

74

98

77

104

104

Totalt

4.480

4.329

4.390

4.586

4.009

3.879

3.299

4.541

Boka på Fisketjønvardane forsvann i ei stormkule og er ikkje blitt observert etterpå! Viss ikkje hadde det nok blitt ny besøks-rekord i 2014. Men det kan me kanskje ordna i jubileumsåret ?

Følgjande hadde 15 poeng eller meir på Skogstrimmen 2014 ( 58 stykke i alt – 35 i fjor ! ):

Gro Fisketjøn 216

Anne Brit B. Steine 172

Ingrid Lunde 147

Olaug Herabakka 91

Egil Fugleberg 88

Per Førland 80

Solveig H. Bratland 72

Svein Gjuvsland 64

Helge Ronold 61

Malene Tjordal 60

Brit Helland 52

Mikael Sagsveen 49

Kirsten Vigre 48

Brita Synnøve Solheim 44

Anne S. Tjordal 43

Kåre Olav Bakka 40

Terje Steine 40

Ragnhild Risa 39

Christoffer Straabø 38

Jon Nærheim 34

Terje Solheim 33

Elisabeth R. Sagsveen 32

Ingebjørg Kvæstad 29

Gunn Tove Eikeland 28

Jakob Roalkvam 28

Karl Magne Aarhus 28

Oddbjørg S. Nærheim 27

Birgit Steine 26

Trond Nærheim 25

Åshild Sandvik 25

Kristin V. Bakka 24

Hilde Bergjord 24

Kjersti Risa 24

Laila Bråtveit 21

Gunn Kvæstad 21

Odd Austarå 20

Lars Bråtveit 20

Magnus L. Bakka 19

Terje Bråtveit 19

Stine Førland 19

Karin Straabø 19

Målfrid Thommasen 18

Olaf A. Aarsbog 18

Veerle Omen Tieghem 17

Atle Førland 16

Sven Arild Lono 16

Elisabeth Steine 16

Erik F. Asbjørnsen 15

Lilly Bratland 15

Øyvind N. Fjellhaugen 15

Kristin S. Førland 15

Anna Hauge 15

Synnøve Haaranes 15

Bjarne Lunde 15

Helen Madland 15

Kari Mehus 15

Ola Å. Nærheim 15

Erik Solheim 15

I trekning av premiar vart desse ekstra heldige:

Gro Fisketjøn (flest poeng av alle)

Terje Bråtveit (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)

Bjarne Lunde (trekt blant dei med meir enn 15 poeng)

Kari Mehus (Øyane 16. mars 2014)

Kirsten Vigre (Øyane 15. oktober 2013)

Daniel Moe Olsen (Stråpanuten 26. februar 2014)

Sand, 15. mars 2015

For Vinjar skule Egil H. Fugleberg