Harde fakta 2015

Harde fakta er sida for statistikk.

Ein kan og finne oversyn frå kamp til kamp over kven som har spelt dei ulike kampane og kven som har gjort seg bemerka med mål, målgjevande og kort. Då klikkar du på Suldal 1 eller Suldal 2.

For Suldal 1 skal kampantal, mål og kort vere ganske nøyaktige. Målgjevande er ikkje heilt presist. Kampen mot Havørn 2 er ikkje telt med, sidan den kampen ikkje kan reknast etter at dei trakk laget.

Suldal 2 har ikkje ført særleg statistikk og blir derfor ikkje lista opp på same måte som før.

Oppdatert 28.09.15

Kampar 2015
Suldal 1
Etternamn Førenamn #
1 Berge Ingve 13
2 Underbakke Ørjan 12
3 Utbjoa Jone 12
4 Josdal Espen 11
5 Erfjord Hallvard 10
6 Espe Isak Berge 10
7 Kolstø Sven H. 9
8 Vaage Erik 9
9 Wigestrand Mikkel 9
10 Smithson Christian 8
11 Lavalette Lars 7
12 Tijhus Peterson 7
13 Aas John Herman 7
14 Steine Torjus 6
15 Halgunset Gjermund S. 5
16 Sparcholz Tim 5
17 Wigestrand Johannes 5
18 Wærnes Tom F. 5
19 Espe Tommy H. 4
20 Steine Sveinung 4
21 Søraas Glenn 4
22 Lorentzen Sindre 3
23 Søraas Marius 3
24 Vold Erik W. 3
25 Hjorteland Inge 2
26 Jelsa Thomas 2
27 Moe Nils Arne 2
28 Sjøholt Robert 2
29 Vatland Arne 2

 

Mål 2015
Suldal 1
Etternamn Førenamn #
Utbjoa Jone 8
Erfjord Hallvard 4
Josdal Espen 4
Søraas Glenn 4
Vaage Erik 4
Halgunset Gjermund S. 2
Berge Ingve 1
Espe Isak Berge 1
Steine Torjus 1

 

Målgjevande 2015
Suldal 1
Etternamn Førenamn #
Berge Ingve 3
Erfjord Hallvard 3
Utbjoa Jone 2
Halgunset Gjermund S. 1
Lorentzen Sindre 1
Sparcholz Tim 1
Steine Torjus 1
Søraas Glenn 1

 

Råtassen 2015
Suldal 1
Etternamn Førenamn Gule Raude
Wigestrand Mikkel 1 0
Wigestrand Johannes 1 0
Underbakke Ørjan 1 0
Søraas Glenn 1 0
Steine Torjus 1 0
Lavalette Lars 1 0
Espe Isak Berge 1 0
Berge Ingve 1 0